Workflow voor publiceren

Apps kunnen op verschillende manieren worden gepubliceerd en ontwikkeld, afhankelijk van uw Qlik Sense Enterprise-implementatie.

U kunt zelf een app ontwikkelen en deze vervolgens publiceren in de stream om deze beschikbaar te maken voor consumenten. Als u apps door samenwerking tot stand komen, kunt u een app in de stream publiceren waar beoordelaars en medewerkers werkbladen en presentaties kunnen toevoegen. U kunt deze werkbladen en presentaties toevoegen aan de basisinhoud van uw app voordat u deze publiceert in een stream voor consumenten.

Als uw implementatie ook Qlik Cloud Services of Qlik Sense Enterprise voor elastische implementaties omvat, kunt u apps ook naar verzamelingen publiceren. Bij deze implementaties zijn verzamelingen toegankelijk via cloudhubs. Via verzamelingen geeft u ook gebruikers die buiten uw Qlik Sense Enterprise-implementatie vallen toegang tot uw apps.

Hier volgt een voorbeeldworkflow voor het ontwikkelen en publiceren van apps.

 1. Publiceer uw app in een Qlik Sense Enterprise-stream voor beoordeling.

  Wanneer u een gegevensmodel en visualisaties voor uw app hebt ontwikkeld, kunt u de app publiceren in een stream voor beoordelingen, zodat andere gebruikers van Qlik Sense Enterprise-hub toegang krijgen tot de app, erin kunnen samenwerken en er feedback op kunnen geven.

  Zie Een app via de hub publiceren voor meer informatie over het publiceren van apps.

 2. De gezamenlijke ontwikkeling van een de gepubliceerde app beheren.

  Zodra de app is gepubliceerd in de stream voor beoordeling kunnen andere ontwikkelaars werkbladen en presentaties toevoegen aan de app. Werkbladen en presentatie zijn standaard afgeschermd. Ontwikkelaars kunnen deze beschikbaar maken voor andere gebruikers door ze te publiceren als werkbladen en presentaties voor de community.

  De eigenaar van de app kan werkbladen en presentaties van de community toevoegen aan de basiswerkbladen en -presentaties van de app. Werkbladen en presentaties worden zo opgenomen in de app als deze wordt gedupliceerd of geëxporteerd.

  Bekijk de volgende onderwerpen voor meer informatie:

  Een werkblad publiceren

  Een presentatie publiceren

  Werkbladen aan de basiswerkbladen van een app toevoegen

  Presentaties aan de basispresentaties van een app toevoegen

 3. Uw app-eigenschappen beheren.

  Qlik Sense-beheerders kunnen aangepaste eigenschappen instellen om bijvoorbeeld de toegang tot de app beperken voor bepaalde gebruikers of groepen. U kunt deze aangepaste eigenschappen in de hub aan uw app toevoegen.

  Zie App-eigenschappen beheren voor meer informatie over app-eigenschappen.

 4. Een gepubliceerde app naar een stream voor consumptie verplaatsen.

  Wanneer de beoordeling en gezamenlijke ontwikkeling van de app zijn afgerond, kunt u de gepubliceerde app verplaatsen naar een stream voor consumptie, waar de app toegankelijk is voor de beoogde consumenten.

  Zie Een app via de hub publiceren voor meer informatie over het wisselen van streams voor apps.

 5. De app in een verzameling publiceren.

  Als uw implementatie Qlik Cloud Services of Qlik Sense Enterprise voor elastische implementaties omvat, kunt u uw app beschikbaar maken voor kijkers buiten Qlik Sense Enterprise door de verzamelingen in een cloudhub te publiceren.

  Zie Apps in verzamelingen van de cloudhub publicerenvoor meer informatie over publiceren in verzamelingen.

 6. De app opnieuw publiceren.

  U kunt een gepubliceerde app eventueel opnieuw publiceren om deze bij te werken met benodigde updates, zoals nieuwe basiswerkbladen of een gewijzigd gegevensmodel.

  Zie Een app opnieuw publiceren via de hub voor meer informatie over het bijwerken van een gepubliceerde app.

 7. Een app verplaatsen naar een archiefstream.

  Wanneer een app niet langer nodig is, kan deze vanuit de consumptiestream naar de archiefstream worden verplaatst.

  Zie Een app via de hub publiceren voor meer informatie over het verplaatsen van apps.

  Wanneer de app in een verzameling is gepubliceerd, moet u deze hieruit verwijderen.

  Zie Apps in verzamelingen van de cloudhub publiceren voor meer informatie over het verwijderen van apps uit verzamelingen.