GetFieldSelections - diagramfunctie

GetFieldSelections() retourneert een tekenreeks met de huidige selecties in een veld.

Als alle waarden op één of twee na worden geselecteerd, wordt respectievelijk de indeling 'NOT x,y' of 'NOT y' gebruikt. Als u alle waarden selecteert en het aantal waarden is groter dan max_values, wordt de tekst ALL geretourneerd.

Syntax:  

GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values [, state_name]]])

Return data type: tekenreeks

Arguments:  

Argumenten Beschrijving
field_name Het veld met het bereik van gegevens die moeten worden gemeten.
value_sep Het scheidingsteken dat tussen twee veldwaarden moet worden geplaatst. De standaardwaarde is ', '.
max_values

Het maximale aantal veldwaarden dat afzonderlijk moet worden vermeld. Als een groter aantal waarden wordt geselecteerd, wordt de notatie 'x van y waarden' gebruikt. De standaardwaarde is 6.

state_name

De naam van een alternatieve state die voor de specifieke visualisatie is gekozen. Alternatieve states kunnen worden ingesteld in de Qlik Engine JSON API. Als het argument state_name wordt gebruikt, wordt alleen rekening gehouden met de selecties die zijn gekoppeld aan de opgegeven statenaam.

Examples and results:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van twee velden die in verschillende filtervakken worden geladen, één voor First name en één voor Initials.

Voorbeelden Resultaten

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetFieldSelections ([First name])

'John'

Stel dat John en Peter worden geselecteerd.

GetFieldSelections ([First name])

'John,Peter'

Stel dat John en Peter worden geselecteerd.

GetFieldSelections ([First name],'; ')

'John; Peter'

Stel dat John, Sue, Mark worden geselecteerd in First name.

GetFieldSelections ([First name],';',2)

'NOT Jane;Peter', omdat de waarde 2 is aangegeven als de waarde van het argument max_values. Anders zou het resultaat John; Sue; Mark. zijn geweest.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');