Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Navigeren met behulp van tabbladen

Via tabnavigatie kunt u snel navigeren naar de weergaven die voor u beschikbaar zijn tijdens het werken met apps. Het tabblad werkt in combinatie met het algemene menu. Het algemene menu is contextafhankelijk.

Afhankelijk van de optie die u selecteert in het vervolgkeuzemenu onder het tabblad Voorbereiden, Analyseren of Verstellen in de bovenste werkbalk, kunt u verschillende taken uitvoeren. Als u onder Analyseren de optie Werkblad selecteert, kunt u het Werkblad openbaar maken, het Werkblad downloaden als PDF, het Werkblad dupliceren, het Werkblad verwijderen of het Werkblad insluiten.

Algemeen menu voor een werkblad in Qlik Sense

Global menu for a sheet in Qlik Sense.

Menu-opties kunnen verschillend zijn, afhankelijk van:

 • Of u diagrammen in een app bewerkt of analyseert (bekijkt).
 • Het diagramtype.
 • De machtigingen die uw beheerder aan u heeft toegewezen.

Onder het tabblad Voorbereiden kunt u het volgende selecteren:

 • Gegevensbeheer
 • Editor voor laden van gegevens
 • Gegevensmodelviewer
 • Logisch model
 • Woordenlijst

Onder het tabblad Analyseren kunt u het volgende selecteren:

 • Werkblad
 • Inzichten

Onder het tabblad Vertellen kunt u het volgende selecteren:

 • Presentatie

Als u een eerdere versie van Qlik Sense hebt, kunt u het tablad Gegevens, Analyse of Presentatie selecteren. Opties voor het vervolgkeuzemenu zoals Gegevensbeheer zijn niet beschikbaar. In plaats daarvan zijn de opties beschikbaar via het algemene menu. Bovendien kunt u in een werkblad Insights openen via de rechter werkbalk.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!