Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Opmaken met tekst en vormen

U kunt uw presentaties boeiend maken door stilistische elementen toe te voegen. Tekst, hyperlinks en vormen zijn goede voorbeelden.

In deze sectie vindt u onderwerpen waarmee u uw inzichten kunt vormgeven. U kunt elementen toevoegen en opmaken aan de hand van grootte, kleur, tekenstijl en meer.

Tekst toevoegen aan dia's

U kunt tekst in verschillende stijlen toevoegen aan een presentatiedia.

Doe het volgende:

 1. Klik in de presentatieweergave op Text.

  Het dialoogvenster Tekstobjecten wordt geopend.

 2. Zoek de tekststijl die u wilt toevoegen en sleep deze op de dia.

  Het tekstobject wordt op de dia geplaatst en uitgelijnd op het raster. U kunt deze verplaatsen met de pijltoetsen van het toetsenbord.

 3. Dubbelklik op het tekstobject of klik op Edit.
 4. Typ uw tekst.
 5. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De tekst wordt opgeslagen.

Tekst op dia's opmaken

Op een presentatiedia kunt u de grootte van uw teksten wijzigen met de werkbalk voor tekstopmaak. U kunt kleur, grootte, tekenstijl en tekstuitlijning wijzigen. Bovendien beschikt u over opties voor het toevoegen van koppelingen en bladwijzers.

Werkbalk voor het opmaken van tekst voor alineaobjecten

Text formatting toolbar.

InformatieAls u een tekstobject wilt opmaken, moet u erop dubbelklikken.

De tekenstijl wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject dat u wilt opmaken.Of klik op het tekstobject en klik op Edit.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tekst waarvan u de stijl wilt wijzigen.

 3. Klik of een of meer van de opties Text-Bold, Text-italic en Text-Underlined.
 4. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De tekenstijl van de tekst wordt gewijzigd.

De tekengrootte van alinea's wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject Alinea dat u wilt opmaken. Of klik op het tekstobject en klik op Edit.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tekst waarvan u de tekengrootte wilt wijzigen.

 3. Klik op Arrow down naast de aanduiding voor de tekengrootte en selecteer een grootte:XS, S, M, L of XL.
 4. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De tekengrootte van de tekst wordt gewijzigd.

De tekengrootte van titels wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject Titel dat u wilt opmaken.

 2. Sleep een van de hoeken om de tekengrootte te wijzigen.

 3. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De tekengrootte van de tekst wordt gewijzigd.

De tekstuitlijning van alinea's wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject Alinea dat u wilt opmaken. Of klik op het tekstobject en klik op Edit.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Klik in de tekstalinea die u wilt uitlijnen.
 3. Klik op Align left, Align right of Align center.
 4. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De uitlijning van de tekst wordt gewijzigd.

InformatieStandaard wordt de tekst links uitgelijnd.

De tekstkleur wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject dat u wilt opmaken. Of klik op het tekstobject en klik op Edit.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tekst waarvan u de kleur wilt wijzigen.

 3. Klik op Arrow down naast de kleurenindicator op de werkbalk.

  Er wordt een kleurenpalet weergegeven.

 4. Klik op een kleur in het palet.

 5. Klik buiten het tekstobject of klik op Edit.

De kleur wordt toegepast op de tekst.

Een vorm toevoegen aan een dia

U kunt verschillende vormen toevoegen aan een dia.

Doe het volgende:

 1. Klik in de presentatieweergave op Shapes.

  De vormenbibliotheek wordt geopend.

 2. Zoek de vorm die u wilt gebruiken en sleep deze op de dia.

  De vorm wordt op de dia geplaatst en uitgelijnd op het raster. U kunt deze verplaatsen met de pijltoetsen van het toetsenbord.

De vorm wordt op de dia geplaatst.

Vormen op een dia opmaken

De werkbalk voor het opmaken van vormen beschikt over de volgende opties voor het opmaken van vormen:

 • Kleur

De kleur van een vorm wijzigen

Doe het volgende:

 1. Klik in de presentatieweergave op de vorm die u wilt opmaken.

  Er wordt een werkbalk met kleuropties weergegeven.

 2. Klik op het kleurenvierkant op de werkbalk.

  Er wordt een kleurenpalet weergegeven.

 3. Klik op een kleur.

 4. Klik buiten de vorm.

De kleur wordt toegepast op de vorm.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!