Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Uw gegevens ontdekken met Associative Insights

Associative Insights toont relaties in uw gegevens. De Qlik cognitive engine zoekt in uw gegevensmodel naar uitgezonderde waarden in een subset van velden. Vervolgens worden deze waarden gemarkeerd, zodat u ze kunt verkennen.

U kunt de bijdragen van uw selecties en uitgezonderde waarden vergelijken met uw metingen. In elke gegevensverzameling, met name in complexe, kan dit u helpen om blinde vlekken te ontdekken en relaties te onthullen die u mogelijk hebt gemist.

Beperkingen

App-gebruikers met de juiste toegangsrechten voor een app kunnen associative insights gebruiken. Ze moeten verbinding maken met een Qlik Sense Enterprise of Qlik Core-server. Ze kunnen niet:

Selectieweergave Associative insights

Bij het genereren van inzichten, kijkt Qlik Sense naar uw selecties en analyseert de uitgezonderde waarden in uw gegevensmodel. Vervolgens worden gegevens gemarkeerd die mogelijk interessant zijn voor verder onderzoek. Deze gegevens worden weergegeven op kaarten, waarop kan worden geklikt om een gedetailleerder beeld te krijgen.

Selectieweergave Associative insights

A: Selecties

Uw huidige toegepaste selectie of selecties. In de bovenste keuzelijst ziet u de gegevens die verband houden met uw huidige selectie. De andere keuzelijsten tonen de gegevens die van uw huidige selectie zijn uitgezonderd.

B: Dimensies app

De selecties die voor u beschikbaar zijn. Standaard worden alleen masteritems weergegeven. Selecteer Velden tonen als u alle velden wilt tonen.

C: Meting

De meting die Qlik Sense heeft geselecteerd voor inzichten. U kunt de meting wijzigen in het vervolgkeuzemenu.

D: opgenomen waarden

Deze kaart stelt opgenomen waarden voor.

E: Inzichten uit uitgesloten waarden

Inzichtkaarten tonen de impact van de uitgezonderde waarde op uw meting. In dit geval blijkt dat één werknemer (EmployeeName), die niet in Canada is (CAN), 37,8% van de jaarlijkse omzet (YearlySales) heeft bijgedragen. Paars geeft een inzicht aan. Klik op een kaart om de detailsweergave van de inzichten weer te geven.

F: Een vervolgkeuzelijst voor een dimensie toevoegen

U kunt deze vervolgkeuzelijst gebruiken om kaarten toe te voegen aan de sectie Inzichten uit uitgesloten waarden.

Detailsweergave van inzichtenkaart

In de detailsweergave wordt een gedetailleerd diagram weergegeven als u een eenvoudige som()-meting hebt.

Detailsweergave van Associative Insights

A: Detailsweergave

Een gedetailleerde weergave van de huidige geselecteerde kaart. Klik op het diagram om de gegevens in een tabel te zien. Paars geeft een inzicht aan.

B: Metingswaarden en opgenomen waarden

U kunt het vervolgkeuzemenu gebruiken om de huidige meting te wijzigen. De kaart eronder stelt opgenomen waarden voor.

C: Inzichten uit uitgesloten waarden

Deze kaarten stellen uitgesloten waarden voor. U kunt erop klikken om het diagram in de detailsweergave te wijzigen.

D: Momenteel geselecteerde dimensiekaart

De dimensie die u momenteel hebt geselecteerd, wordt aangeduid met een donkere rand.

E: Geanalyseerd – geen inzichten

Deze waarden zijn geanalyseerd, maar bevatten geen interessante inzichten.

F: Een vervolgkeuzelijst voor een dimensie toevoegen

U kunt deze vervolgkeuzelijst gebruiken om kaarten toe te voegen aan de sectie Inzichten uit uitgesloten waarden.

KPI-weergave van inzichtenkaart

In de detailsweergave wordt onder twee voorwaarden een KPI-diagram weergegeven:

 • De aggregatie voor de meting is alles behalve som().
 • De aggregatie voor de meting is som(), maar het gegevensmodel is niet toepasselijk voor standaardstapeldiagrammen.
Kaartdetails van KPI-weergave van Associative Insights

Insight advisor card KPI view

Inzichten genereren

Do the following:

 1. Klik in een werkblad in uw app op Selecties. Het venster Selecties wordt geopend. Het venster bevat het paneel Associatieve insights.

 2. Selecteer een waarde in App-dimensies.

  Standaard worden alleen masteritems weergegeven. Selecteer Velden tonen als u alle velden wilt tonen. U kunt vervolgens een waarde selecteren in de velden die worden getoond. Ga voor meer informatie naar De selectiefunctie gebruiken.

 3. Klik op Inzichten genereren.

 4. Kaarten worden weergegeven in het venster aan de rechterkant. De kaarten geven de invloed weer van uw selectie op de dimensies en metingen in uw gegevens.

 5. U kunt wijzigen welke meting wordt beoordeeld. Kies een nieuwe meting in de vervolgkeuzelijst Meting.
 6. Klik op een kaart om meer informatie over uw associative insight weer te geven.

U kunt te allen tijde selecties maken of wijzigen in het venster Associative insights. Maak uw selecties en klik vervolgens op Vernieuwen. De kaarten worden bijgewerkt op basis van uw nieuwe selecties.

Voorbeeld van Associative Insights: Geen gegevens vergeten

In dit voorbeeld gebruiken we een eenvoudige gegevensverzameling om een inzicht te ontdekken.

Voorbeeldgegevens - Associative Insights

Do the following:

 1. Dit is een weergave van onze app met het venster Selecties geopend. We hebben CAN in het veld Land geselecteerd. VS wordt lichtgrijs weergegeven, omdat het een alternatieve selectie is. De waarden in de velden EmployeeID, EmployeeName en YearlySales zijn wit, omdat het mogelijke waarden zijn. Met andere woorden; ze worden geassocieerd met onze selectie CAN.

  the generate insights button

 2. Wanneer we op Inzichten genereren klikken, selecteert Qlik Sense interessante gegevens voor weergave in de Associatieve insights-kaarten. We zien dat CAN 62,2% bijdraagt aan onze jaaromzet. Ook zien we op de onderste kaart dat een van onze medewerkers (of 5% van alle EmployeName) is uitgezonderd van deze selectie. Deze medewerker draagt 37,8% bij aan onze jaaromzet. Paars geeft een inzicht aan.

  Associative insights with one selection

 3. Wanneer we op de kaart klikken, toont Qlik Sense een gedetailleerd overzicht van de gegevens. Hierin zien we hoeveel deze uitgezonderde medewerker heeft bijgedragen aan de jaaromzet. Wie is deze medewerker? We weten dat hij of zij is uitgezonderd van onze selectie van CAN. Klik op Gegevens voor de uitgezonderde waarden onthullen.

  Associative insights card detailed view

 4. We zien nu een tabel met informatie over Kasie, de uitgezonderde waarde uit het veld EmployeeName. Klik op Uitgezonderde selecteren om Kasie als selectie toe te passen.

  Associative insights card detailed view after clicking Reveal data for the excluded values

 5. We keren terug naar het venster Selecties. Kasie is geselecteerd. Waarden in onze vorige selectie van CAN zijn donkergrijs gekleurd, omdat ze nu zijn uitgezonderd.

  Klik op Selecties verkennen op Inzichten genereren.

  Associative insights with previously excluded values included

 6. Klik op de kaart van EmployeeName. U krijgt een bijgewerkte detailweergave van de inzichtenkaart.

  Detailed view showing Kasie as selected value

Associative Insights uitschakelen in een app

Associative Insights kan in een app worden uitgeschakeld door een variabele toe te voegen en de app vervolgens te vernieuwen.

 1. In de bewerkingsmodus voor werkbladen klikt u in het bedrijfsmiddelenvenster op Variables.
 2. Klik op Nieuwe maken.
 3. In Naam typt u DISABLE_SELECTION_INSIGHTS.
 4. In Definitie typt u een willekeurige waarde.
 5. Klik op Sluiten.
 6. Vernieuw de app.

Probleemoplossing voor associative insights

Ik kan I Associative Insights niet zien

Mogelijke oorzaak  

Een scriptvariabele schakelt deze functie uit.

Voorgestelde actie  

Neem contact op met uw beheerder.

Inzichten zijn niet beschikbaar

Mogelijke oorzaak  

Qlik Sense is offline of niet verbonden met een Qlik Sense-server.

Voorgestelde actie  

Verifieer dat u online bent. Meld u aan op uw Qlik Sense-server en probeer het opnieuw. Als dit het probleem niet oplost, kan er een probleem zijn met de engine.

Er ontbreken velden onder Mijn dimensies

Mogelijke oorzaak  

U kunt alleen masterdimensies zien, omdat Velden tonen niet is geselecteerd

Voorgestelde actie  

In het scherm Selecties selecteert u Velden tonen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!