Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevensbeheer

U kunt op eenvoudige wijze gegevensbronnen toevoegen, bewerken en verwijderen in Gegevensbeheer en vervolgens de gegevens koppelen die u hebt toegevoegd. Als u Gegevensbeheer opent, is de weergave Koppelingen de standaardweergave. Als u geen gegevens aan uw app hebt toegevoegd, wordt u gevraagd dat te doen voordat u de gegevens kunt koppelen.

Weergave Koppelingen in Gegevensbeheer

Weergave Koppelingen in Gegevensbeheer

A: de werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en andere opdrachten
UI-item Beschrijving

Algemeen menu met navigatieopties en acties die u in de app kunt uitvoeren.

Zie Navigeren met tabbladen voor meer informatie over bladeren met tabbladen en het algemeen menu.

Meer Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
Voorbereiden

 

Uw gegevens voorbereiden. U kunt Gegevensbeheer, Gegevensmodelviewer of Editor voor laden van gegevens selecteren.

De opties zijn alleen beschikbaar in een gepubliceerde app als u de eigenaar van de app bent. Als dat niet het geval is, kunt u alleen de Gegevensmodelviewer openen.

Analyseren

Uw gegevens analyseren. U kunt Werkblad of Insights selecteren.

Vertellen

Vertel een verhaal met uw gegevens. U kunt Presentatie selecteren.

Opslaan

Sla de app op. Deze knop is alleen beschikbaar in Qlik Sense Desktop.
Koppelingen Ga naar de weergave Koppelingen om koppelingen in de app te bekijken.

Tabellen

Ga naar de weergave Tabellen om een overzicht van de tabellen in de app te bekijken.
Gegevens laden Wordt uitgevoerd Alle gegevens laden op opnieuw laden. De app wordt automatisch opgeslagen voordat gegevens worden geladen.

B: Koppelingenweergave

In de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer worden uw gegevens weergegeven met behulp van bellen, waarbij elke bel een gegevenstabel vertegenwoordigt en de grootte van de bel de hoeveelheid gegevens in de tabel aangeeft. De koppelingen tussen de bellen geven de koppelingen tussen tabellen aan. Als het een koppeling tussen twee tabellen is, kunt u de knop in de koppeling selecteren om de koppeling weer te geven of te bewerken.

U kunt tabellen ook automatisch laten koppelen op basis van de aanbevelingen van Insight Advisor door op Effecten te klikken en meer tabellen toe te voegen aan uw app.

C: Aanbevelingen

U kunt wijzigingen aanbrengen in een koppeling door een andere aanbeveling te selecteren of een aangepaste koppeling te maken. U kunt ook de naam van de koppeling wijzigen.

D: Voorbeeld gegevens

U kunt een voorbeeld van de gegevens van de twee tabellen van de koppeling bekijken, met de velden die in de koppeling zijn gemarkeerd.

E: Acties voor geselecteerde tabellen

De onderste rij bevat acties voor geselecteerde tabellen.
UI-item Beschrijving
Bewerken Bewerk de geselecteerde tabel.
Laden Laad de geselecteerde tabel opnieuw.
Verwijderen Verwijder de geselecteerde tabel.
Filter wissen Wis gegevensfilters.
Meer

Schakel de geselecteerde tabel aaneen met een andere tabel of bekijk tabeltransformatiedetails.

F: Knoppen voor ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

U kunt alle bewerkingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.

Tabellenweergave in Gegevensbeheer

Tabellenweergave in Gegevensbeheer

Informatie Gegevenstabellen die zijn gedefinieerd in het load-script worden niet beheerd in Gegevensbeheer. Als u gegevensbronnen toevoegt in Gegevensbeheer, wordt scriptcode gegenereerd. U kunt ervoor kiezen om de gegenereerde scriptcode te ontgrendelen en bewerken, maar in dat geval wordt de gegevenstabel niet meer beheerd in Gegevensbeheer.

A: Tabellenweergave

Alle gegevenstabellen in de app. U kunt gegevens toevoegen uit nieuwe of bestaande gegevensbronnen. U kunt ook bestaande gegevenstabellen bewerken of verwijderen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer.

B: Voorbeeld gegevens

Als u een tabel selecteert, kunt u een voorbeeld van de gegevens in de tabel bekijken.

Tabeleditor

A: Tabeleditor

Met de werkbalk voor de tabeleditor kunt u de naam van de tabel wijzigen, berekende velden toevoegen en de tabel bijwerken vanuit de gegevensbron.

B: Voorbeeld gegevens

U kunt een voorbeeld bekijken van alle velden in de geselecteerde tabel. U kunt ook de naam van de velden wijzigen en andere transformaties uitvoeren met het veldmenu Menu.

U kunt ook de indeling van de veldgegevens wijzigen. Hierbij hebt u de keuze uit Algemeen, Datum en Tijdstempel.

Velden die zijn gemarkeerd met Koppelen worden gebruikt voor koppeling met een andere tabel. U kunt nieuwe koppelingen maken en bestaande koppelingen bewerken.

C: Gegevensprofileringskaarten

Met de gegevensprofileringskaarten kunt u overzichten van uw gegevens bekijken en transformaties op uw gegevens uitvoeren.

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!