Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Editor voor laden van gegevens

Het load-script voor gegevens verbindt de app met een gegevensbron en haalt in de app gegevens op uit deze bron. Zodra u de gegevens hebt opgehaald, zijn deze in de app beschikbaar voor analyse. U maakt, bewerkt en voert een script voor het laden van gegevens uit met de editor voor het laden van gegevens.

U kunt een script handmatig bewerken of laten genereren door gegevensbeheer. Complexe scriptinstructies vereisen handmatige bewerking.

Voorbeeld van de editor voor laden van gegevens

Example of the data load editor.

A: Werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en andere nuttige opdrachten.

Werkbalkopties
UI-item Beschrijving

Algemeen menu met navigatieopties en acties die u in de app kunt uitvoeren.

Zie Navigeren met tabbladen voor meer informatie over bladeren met tabbladen en het algemeen menu.

More Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
Voorbereiden

Uw gegevens voorbereiden. U kunt Gegevensbeheer, Gegevensmodelviewer of Editor voor laden van gegevens selecteren.

De opties zijn alleen beschikbaar in een gepubliceerde app als u de eigenaar van de app bent. Als dat niet het geval is, kunt u alleen de Gegevensmodelviewer openen.

Analyseren

Uw gegevens analyseren. U kunt Werkblad of Insights selecteren.

Vertellen

Vertel een verhaal met uw gegevens. U kunt Presentatie selecteren.

Debug

Fouten opsporen in het script.

Ga voor meer informatie naar Fouten in het load-script voor gegevens opsporen.

Running Gegevens laden

Het script uitvoeren om gegevens te laden. De app wordt automatisch opgeslagen voordat gegevens worden geladen.

Ga voor meer informatie naar Het script voor het laden van gegevens uitvoeren.

open right panel Het venster Gegevensverbindingen openen en sluiten.

B: Gegevensverbindingen

In Gegevensverbindingen maakt u sneltoetsen naar veelgebruikte gegevensbronnen (databases of externe bestanden) en slaat u deze sneltoetsen op.

Ga voor meer informatie naar Verbinding maken met gegevensbronnen.

C: Scripteditor

In de scripteditor bewerkt u de scriptcode. De regels in het script zijn genummerd en de syntaxiscomponenten zijn gemarkeerd met een kleurcode.

De werkbalk van de scripteditor bevat de volgende opdrachten:

Scripteditoropties
UI-item Beschrijving
Search

Tekst zoeken en vervangen in het script.

Comment / Uncomment Opmerking toevoegen/verwijderen.
Indent Code laten inspringen.
Undent Code laten uitspringen.
Help

Help-modus voor syntaxis activeren. Als de Help-modus actief is, verschijnt na een klik op een sleutelwoord (gemarkeerd in blauw) uitgebreide informatie over de syntaxis in de editor.

Undo De laatste wijziging ongedaan maken (het is mogelijk meerdere stappen ongedaan te maken).
Redo De wijziging die als laatste ongedaan is gemaakt, opnieuw uitvoeren.

Ga voor meer informatie naar Het load-script voor gegevens bewerken.

D: Secties

U kunt uw script verdelen in secties, zodat het beter leesbaar en eenvoudiger te onderhouden wordt. De secties worden uitgevoerd van boven naar beneden.

Als u gegevens hebt toegevoegd met Gegevens toevoegen, hebt u een sectie in het load-script voor gegevens genaamd Automatisch gegenereerde sectie die de scriptcode bevat die is vereist voor het laden van de gegevens.

Sectie-opties
UI-item Beschrijving
Create new

Een nieuwe sectie in het script maken.

Cancel Een sectie verwijderen.

Ga voor meer informatie naar De scriptcode organiseren.

E: Uitvoer

Uitvoer geeft de status automatisch opslaan weer en alle berichten die worden gegenereerd tijdens het laden van gegevens.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!