Ga naar hoofdinhoud

Toegang tot de logboekregistratieDirect Discovery

Direct Discovery SQL-opdrachten die worden doorgegeven aan de gegevensbron kunnen worden vastgelegd in het traceringsbestand van de databaseverbinding. Voor een standaard ODBC-verbinding wordt tracering gestart met ODBC-gegevensbronbeheer:

ODBC Data Source Administrator dialog.

Het resulterende traceringsbestand bevat details van SQL-opdrachten die worden gegenereerd via de gebruikersselecties en -interacties.