Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevensmodelviewer

De gegevensmodelviewer biedt een overzicht van de gegevensstructuur van een app. U kunt gedetailleerde metagegevens over de tabellen en velden weergeven. U kunt vanuit de gegevensvelden ook dimensies en metingen maken.

InformatieDirect Discovery-tabellen worden aangeduid met Direct Discovery Field. Ga voor meer informatie naar Toegang krijgen tot grote gegevensverzamelingen met Direct Discovery.
De gegevensmodelviewer geeft een overzicht van de gegevensstructuur van een app weer.

Data model viewer.

A: De werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en andere nuttige opdrachten.

Werkbalkopties
UI-item Beschrijving

Algemeen menu met navigatieopties en acties die u in de app kunt uitvoeren.

Zie Navigeren met tabbladen voor meer informatie over bladeren met tabbladen en het algemeen menu.

More Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
Voorbereiden

Uw gegevens voorbereiden. U kunt Gegevensbeheer, Gegevensmodelviewer of Editor voor laden van gegevens selecteren.

De opties zijn alleen beschikbaar in een gepubliceerde app als u de eigenaar van de app bent. Als dat niet het geval is, kunt u alleen de Gegevensmodelviewer openen.

Analyseren

Uw gegevens analyseren. U kunt Werkblad of Insights selecteren.

Vertellen

Vertel een verhaal met uw gegevens. U kunt Presentatie selecteren.

Collapse Vouw alle tabellen samen om alleen de tabelnaam weer te geven.
Reduce Maak alle tabellen kleiner om de tabelnaam en alle velden met associaties met andere tabellen weer te geven.
Expand Vouw alle tabellen uit om alle velden weer te geven.
Scatter chart Interne tabelweergave - het Qlik Sense-gegevensmodel inclusief synthetische velden.
Data model Brontabelweergave - het gegevensmodel van de brongegevenstabellen.
Grid View Menu Opmaak met de opties Opmaak raster, Automatische opmaak en Opmaak herstellen.
open bottom panel Open en sluit het voorbeeldvenster.

B: Overzicht

Een overzicht van alle tabellen en velden in de app en van de onderlinge associaties. U kunt naar specifieke tabellen en velden zoeken door op Search data model te klikken. U kunt het zoomniveau wijzigen door te klikken op zoom in, zoom out of door de schuifregelaar te gebruiken. Klik op Home om het zoomniveau te herstellen naar 1:1.

U kunt de tabelopmaak (positie en grootte) vergrendelen door op Locked te klikken. U kunt de tabelopmaak ontgrendelen door op Unlocked te klikken.

Ga voor meer informatie naar Het gegevensmodel weergeven en transformeren.

C: Deelvenster Voorbeeld

Het voorbeeldvenster met details over de tabellen en velden.

Ga voor meer informatie naar Voorbeeld van tabellen en velden in de gegevensmodelviewer.

Meer informatie

 
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!