Ga naar hoofdinhoud

Set-modificaties met set-operatoren

OP DEZE PAGINA

Set-modificaties met set-operatoren

Set-operatoren worden gebruikt voor het opnemen, uitsluiten of het doorkruisen van verschillende elementsets. Ze combineren de verschillende methoden voor het definiëren van elementsets.

De operatoren zijn gelijk aan de operatoren die voor set-id's worden gebruikt.

Operatoren
Operator Beschrijving
+ Samenvoegen. Deze binaire bewerking retourneert een set die bestaat uit de records of elementen die horen bij een van de twee set-operanden.
- Uitsluiten. Deze binaire bewerking retourneert een set records of elementen die horen bij de eerste maar niet bij de andere van de twee set-operanden. Daarnaast levert het de complementerende set op als het wordt gebruikt als unaire operator.
* Doorsnede. Deze binaire bewerking retourneert een set die bestaat uit de records of elementen die horen bij beide set-operanden.
/ Symmetrisch verschil (XOR). Deze binaire bewerking retourneert een set die bestaat uit de records of elementen die horen bij een van de twee set-operanden, maar niet bij beide set-operanden.

De volgende twee modificaties definiëren bijvoorbeeld dezelfde set met veldwaarden:

  • <Year = {1997, "20*"}>

  • <Year = {1997} + {"20*"}>

Beide uitdrukkingen selecteren 1997 en de jaren die beginnen met 20. In andere woorden: dit is de samenvoeging van de twee voorwaarden.

Bij set-operatoren kunnen complexere definities worden gebruikt. Bijvoorbeeld:

<Year = {1997, "20*"} - {2000}>

Met deze uitdrukking worden dezelfde jaren als hierboven geselecteerd, maar wordt het jaar 2000uitgesloten.

Ga voor meer informatie naar Set-operatoren.

Voorbeelden: Diagramuitdrukkingen voor set-modificaties met set-operatoren