Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

App-overzicht

Als u vanuit de hub een app opent, gaat u naar het app-overzicht. Hier ziet en beheert u alle inhoud in de app. De inhoud van het hoofdgebied is afhankelijk van welke categorie u hebt geselecteerd: werkbladen, bladwijzers of presentaties.

Als de hub is uitgeschakeld door de beheerder, komt u in het app-overzicht wanneer Qlik Sense wordt gestart.

U vindt de inhoud die deel uitmaakt van de gepubliceerde app in het bovenste gedeelte van het hoofdgebied. U kunt geen inhoud toevoegen aan het basisgedeelte van de gepubliceerde app. Uw privé-inhoud wordt weergegeven onder Mijn werkbladen/Mijn bladwijzers/Mijn presentaties. Afhankelijk van uw toegangsrechten, is het u mogelijk toegestaan om uw privé-inhoud te publiceren zodat andere gebruikers van de app deze kunnen verkennen.

InformatiePubliceren wordt niet ondersteund in Qlik Sense Desktop, hetgeen betekent dat u alleen uw privé-inhoud ziet in de hub bij gebruik van Qlik Sense Desktop.

App-overzicht

App-overzicht.

A: de werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en de naam van de app.
UI-item Beschrijving

Algemeen menu.

U kunt App-overzicht of Hub openen selecteren. U kunt de hub echter niet openen als deze is uitgeschakeld door uw beheerder.

In niet-gepubliceerde apps kunt u Gegevensbeheer, Editor voor laden van gegevens of Gegevensmodelviewer selecteren.

In gepubliceerde apps kunt u Gegevensbeheer en Editor voor laden van gegevens niet selecteren. De reden hiervoor is dat u geen gegevens kunt toevoegen aan gepubliceerde apps. Bent u echter de eigenaar van een gepubliceerde app, dan kunt u Gegevensmodelviewer selecteren.

Welke opties u nog meer kunt selecteren, hangt af van of u de tabbladen Gegevens, Analyse of Presentatie hebt geselecteerd in de bovenste werkbalk.

Om gegevens vanuit het algemeen menu te kunnen toevoegen, moet u bijvoorbeeld het tabblad Gegevens hebben geselecteerd. Om werkbladen te kunnen downloaden, verwijderen of dupliceren, moet u het tabblad Analyse hebben geselecteerd, enzovoort.

Daarnaast kunt u de online opties Help en Qlik Sense Over selecteren en de Touchscreenmodus inschakelen.

Zie Navigeren met tabbladen voor meer informatie over bladeren met tabbladen en het algemeen menu.

Meer

Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
Voorbereiden

Uw gegevens voorbereiden. U kunt Gegevensbeheer, Gegevensmodelviewer of Editor voor laden van gegevens selecteren.

De opties zijn alleen beschikbaar in een gepubliceerde app als u de eigenaar van de app bent. Als dat niet het geval is, kunt u alleen de Gegevensmodelviewer openen.

Analyseren

Uw gegevens analyseren. U kunt Werkblad of Insights selecteren.

Vertellen

Vertel een verhaal met uw gegevens. U kunt Presentatie selecteren.

B: Nieuwe-werkbladknop en weergavewisselknoppen

U kunt nieuwe werkbladen maken en schakelen tussen raster- en lijstweergave.
UI-item Beschrijving
Nieuw werkblad maken Maak een nieuw werkblad.
Rasterweergave Rasterweergave inschakelen.
Lijstweergave Lijstweergave inschakelen.

C: Werkbladen, bladwijzers of presentaties weergeven

Selecteer of u werkbladen, bladwijzers of presentaties in het hoofdgebied wilt weergeven.
UI-item Beschrijving
App-objecten Toegang tot alle werkbladen in de app en het maken van een nieuw werkblad.
Bladwijzer Toegang tot alle bladwijzers in de app.
Presentatiemodus Toegang tot alle presentaties in de app en een nieuwe presentatie maken.

D: Werkbladdetails

Klik op de titel van een werkblad of presentatie om er details over weer te geven, zoals informatie over de publicatie en de beschrijving.

E: Privéwerkbladen

U kunt de titel en omschrijving van privéwerkbladen en -presentaties herordenen en wijzigen. U kunt ze ook publiceren, bewerken, dupliceren of verwijderen.

Aanraakfuncties

Aanraakfuncties die in het app-overzicht worden gebruikt
Actie Beschrijving
Lang aanraken en slepen Een item verplaatsen naar een nieuwe locatie
Lang aanraken en loslaten Het snelmenu openen.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!