Ga naar hoofdinhoud
Untag

OP DEZE PAGINA

Untag

Een manier om extra info van een of meer velden te verwijderen. Als wordt geprobeerd de extra info van een veldnaam die niet in de app bestaat te verwijderen, wordt dit genegeerd. Als conflicterende exemplaren van een veld- of tagnaam zijn aangetroffen, wordt de laatste waarde gebruikt.

Syntax:  

Untag fields fieldlist using mapname

Untag field fieldname with tagname

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
fieldlist Een door komma's gescheiden lijst met velden waarvan de extra info moet worden verwijderd.
mapname De naam van een toewijzingstabel die eerder is geladen in een opdracht mapping LOAD of mapping SELECT.
fieldname De naam van het veld waaruit de extra info moet worden verwijderd.
tagname De naam van de tag met extra info die moet worden verwijderd uit het veld.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

Untag fields using tagmap;

Example 2:  

Untag field Alpha with MyTag2;