Ga naar hoofdinhoud
Tag

OP DEZE PAGINA

Tag

Met deze scriptfunctie kunt u extra info toewijzen aan een of meer velden. Als extra info wordt toegewezen aan een veldnaam die niet bestaat in de app, wordt de tag genegeerd. Als conflicterende exemplaren van een veld- of tagnaam zijn aangetroffen, wordt de laatste waarde gebruikt.

Syntax:  

Tag fields fieldlist using mapname

Tag field fieldname with tagname

 

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
fieldlist Een door komma's gescheiden lijst met velden waaraan vanaf dit punt in het script extra info moet worden toegewezen.
mapname De naam van een toewijzingstabel die eerder is gelezen in een mapping Load- of mapping Select-opdracht.
fieldname De naam van het veld waaraan de extra info wordt toegevoegd.
tagname De naam van de tag die moet worden toegepast op het veld.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Example 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';