Ga naar hoofdinhoud

Geaggregeerde gegevens selecteren vanuit Qlik DataMarket

Sommige Qlik DataMarket gegevensverzamelingen bevatten dimensies die een geaggregeerde veldwaarde bevatten.

Deze dimensies vertegenwoordigen hiërarchieën en bevatten meer dan één veld, en vertegenwoordigen niveaus van die hiërarchie. Velden binnen de hiërarchie kunnen blanco waarden bevatten. De getallen die bij deze blanco waarden horen, zijn aggregaten van de getallen die bij de andere waarden in dat veld horen.

Zo bevat de World population by country gegevensverzameling bijvoorbeeld een Sex dimensie. Deze bevat de subsetveldwaarden van Female en Male. Wanneer Sekse is geladen in Qlik Sense, bevat het drie waarden: Female, Male en een blanco waarde voor de totale veldwaarde.

Staafdiagram met de dimensie Sekse. De totale mannelijke en vrouwelijke bevolking van Argentinië wordt weergegeven als twee afzonderlijke staven met een naamloze staaf voor het totaal.

Data market chart

In het voorbeeld dat in de afbeelding wordt weergegeven, bevat de geaggregeerde veldwaarde het totaal van zowel Female als Male.

Het blanco waardeveld wordt opgenomen wanneer alle subsetveldwaarden van een dimensie zijn opgenomen. De aan de geaggregeerde veldwaarden gekoppelde totalen zijn in de gegevens aanwezig en kunnen resulteren in dubbeltellingen als ze worden opgenomen in de berekening van aggregaten boven de gegevens.

Afhankelijk van uw gebruikte visualisaties kunt u de geaggregeerde veldwaarden uitsluiten. Bijvoorbeeld:

  • Stel de blanco waarde in op nul met behulp van de gegevensprofielkaart Nulwaarden instellen in Gegevensbeheer en sluit de nulwaarde uit van de dimensie door Nulwaarden opnemen te wissen in de sectie Dimensie van Eigenschappen.
  • Gebruik een uitdrukking om te beperken welke dimensiewaarden worden opgenomen en wis Nulwaarden opnemen in het gedeelte Dimensie van Eigenschappen. Vanuit de dimensie Sekse kunt u de uitdrukking =if(match(Sex,'Female','Male'),Sex) gebruiken om de geaggregeerde veldwaarde uit te sluiten.
  • Gebruik Set Analysis-uitdrukkingen om de totale aantallen van de blanco waarde uit te sluiten van een meting.
Opmerking: Bij het werken met gegevensverzamelingen zoals World population by country dat meerdere velden met geaggregeerde gegevens bevat, moet u ervoor zorgen dat de tabellen met de samengevoegde velden niet direct gekoppeld zijn. Als zij direct gekoppeld zijn, zullen zij waarschijnlijk resulteren in een cirkelreferentie.

Ga voor meer informatie naar Cirkelreferenties begrijpen en oplossen.