Ga naar hoofdinhoud

Koppelingen maken in Qlik DataMarket

Wanneer gegevens worden geladen vanuit een Qlik DataMarket-gegevensverzameling, worden deze toegewezen aan meerdere afzonderlijke tabellen. Deze tabellen worden gekoppeld door gegenereerde sleutelvelden.

Metingen en tijdsperioden uit de gegevensverzameling worden geconsolideerd in één tabel waaraan de naam van de gegevensverzameling wordt toegewezen. Dimensievelden worden toegewezen aan afzonderlijke tabellen. Zo wordt bijvoorbeeld de gegevensverzameling 3x3 currency exchange rates geladen als drie tabellen:

Three tables associated by generated key fields.

Sommige dimensies bieden extra velden wanneer zij worden geladen. Deze extra velden bieden extra indelingen van de dimensies. In de gegevensverzameling 3x3 currency exchange rates worden de valuta's ook weergegeven in de iso4217-notatie. Bijvoorbeeld:

Valuta
Basisvaluta Euro
Basisvaluta iso4217 EUR
Offertevaluta Amerikaanse dollar
Offertevaluta iso4217 USD

Gegevensverzamelingen met bevolkingsgegevens per land en regio bieden extra dimensievoorstellingen voor de regionamen, zoals ISO 3166-codes.

Meerdere tabellen van een gegevensverzameling koppelen

Alle tabellen in een enkele gegevensverzameling moeten via de metingentabel worden gekoppeld. Als u een gegevensverzameling laadt vanuit Gegevens toevoegen, worden automatisch koppelingen gemaakt op basis van de gegenereerde sleutelvelden. Het volgende gegevensmodel toont de gegevensverzameling US population by state, race, sex and age. De dimensietabellen (Age, Sex, Location en Race) zijn gekoppeld via de metingentabel, die de naam van de gegevensverzameling bevat.

Deze koppelingen zijn vereist voor het interpreteren van relaties tussen de dimensies en de metingen die belangrijk zijn in visualisaties. Als een bedrijf bijvoorbeeld gebruik wil maken van de bevolkingsgegevens voor de US om de productverkopen te vergelijken voor leeftijdsgroepen in diverse staten van de US, moeten de dimensies Age en Location worden gekoppeld via de metingentabel om het aantal mensen in elke groep in de verschillende staten te krijgen.

Als gegevensverzamelingen meerdere dimensietabellen hebben, kunnen er vaak aanvullende koppelingen worden gemaakt. Zo hebben geaggregeerde velden bijvoorbeeld meestal dezelfde waarde ("Total") die een mogelijke koppeling suggereert. Dergelijke koppelingen zijn echter niet zinvol en kunnen leiden tot cirkelreferenties.

Ga voor meer informatie naar Cirkelreferenties begrijpen en oplossen.

De meervoudige tabelstructuur verhoogt de efficiëntie waarmee gegevens worden geladen en kan ook de gegevenskoppelingen verbeteren.

Gegevensverzamelingen met enkele tabel converteren naar meerdere tabellen

Voorafgaand aan Qlik Sense 3.0, werden DataMarket-gegevensverzamelingen geladen als enkelvoudige tabellen. In Qlik Sense 3.0 blijven die eerder geladen tabellen als enkelvoudige tabellen behouden en werken eventuele visualisaties die deze gebruiken als voorheen. U kunt deze enkelvoudige tabellen converteren naar meerdere tabellen en de visualisaties zullen zonder wijziging blijven werken. Door ze te converteren verkrijgt u de efficiëntie van meerdere tabellen.

 1. Open Gegevensbeheer.
 2. Verwijder de tabel met de DataMarket-gegevensverzameling die u wilt converteren naar meerdere tabellen.

  De tabel is gemarkeerd Verwijderen in wachtrij.

 3. Klik op Add om gegevens toe te voegen.
 4. Selecteer Qlik DataMarket.
 5. Selecteer de gegevensverzameling die overeenkomt met de tabel die u hebt verwijderd.

  Wanneer de pagina Gegevens selecteren om te laden wordt geopend, wordt de selectie die u eerder hebt gemaakt weergegeven. Wijzig de selecties niet, tenzij u ook van plan bent om de visualisaties te wijzigen die gebruikmaken van die gegevensverzameling. Als u de selecties wijzigt, werken bestaande visualisaties die de gegevensverzameling gebruiken niet meer.

 6. Klik op More naast de knop Gegevens toevoegen en schakel vervolgens gegevensprofilering uit.

 7. Klik op Gegevens toevoegen.

  De gegevensverzameling wordt in meerdere tabellen geladen en de enkele tabel wordt verwijderd.

Controleer de visualisaties die gebruikmaken van de gegevensverzameling die u hebt geconverteerd naar meerdere tabellen. Zij zouden moeten werken zoals zij oorspronkelijk waren bedoeld, tenzij u de geselecteerde gegevens hebt gewijzigd door enkele van de selecties die eerder werden uitgevoerd bij het laden van de tabel toe te voegen of te verwijderen.