Ga naar hoofdinhoud

Gegevens beheren

Gegevens in apps beheren met Gegevensbeheer

U kunt gegevens toevoegen vanuit gegevensbronnen zonder een scripttaal te hoeven leren. Gegevensselecties kunnen worden bewerkt en u kunt assistentie krijgen bij het maken van gegevenskoppelingen in uw gegevensmodel.

Verbinding maken met gegevensbronnen

Gegevensverbindingen bieden een manier om snelkoppelingen op te slaan naar de gegevensbronnen die u vaak gebruikt. Qlik Sense biedt connectoren om verschillende gegevensbronnen te openen, zoals databases, CSV-bestanden, Microsoft Excel-spreadsheets, webbronnen, REST API, Salesforce.com en SAP. Veel van de connectoren die toegang hebben tot deze gegevensbronnen zijn ingebouwd in Qlik Sense en andere kunnen worden toegevoegd.

Gegevens laden met het load-script voor gegevens

U kunt een gegevensmodel bouwen met ETL (Extract, Transform & Load)-processen met behulp van de taal voor load-scripts voor gegevens van Qlik Sense. De scripttaal is krachtig en stelt u in staat complexe transformaties uit te voeren en een schaalbaar gegevensmodel op te stellen.

Het gegevensmodel weergeven en transformeren

De gegevensmodelviewer biedt een overzicht van de gegevensstructuur van de app. U kunt voorbeelden van gegevens in tabellen en velden bekijken in de gegevensmodelviewer. U kunt ook in een handomdraai dimensies en metingen maken.

Tips voor het gebruik van gegevensmodellen

Er is een aantal verschillende manieren om gegevens in de Qlik Sense-app te laden, afhankelijk van hoe de gegevens zijn gestructureerd en welk gegevensmodel u wilt bereiken.

Logische modellen aanpassen voor Insight Advisor

Pas het logische model voor uw app aan om de resultaten van Insights te verbeteren.

Problemen oplossen - Gegevens laden

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij het laden en modelleren van gegevens in Qlik Sense.