Ga naar hoofdinhoud

Visualisaties maken met Insight Advisor

Insight Advisor biedt op zoekopdrachten gebaseerde analyses voor het verkennen van uw gegevens en het maken van visualisaties. Insight Advisor gebruikt de Qlik Cognitive Engine om visualisaties te maken op basis van de velden en masteritems van de app.

Op zoekopdrachte gebaseerde analyses van Insight Advisor zijn beschikbaar via Insights in het tabblad Analyseren. U kunt ook Insight Advisor openen als u gegevens in uw app laadt.

Menuoptie Insights

Insights menu option.

U kunt Insight Advisor doorzoeken om visualisaties weer te geven. Insight Advisor maakt nieuwe inzichtdiagrammen en toont bestaande visualisaties van uw werkbladen. Insight Advisor kan ook visualisaties genereren op basis van uw gegevensverzameling zonder een zoekquery. Insight Advisor kan uw app-gegevens analyseren en diagrammen maken die mogelijk interessant zijn.

Insight Advisor is afhankelijk van de Qlik cognitive engine en een logisch model van uw gegevens om visualisaties te maken. Het logische model bevat de relaties en het gebruik van velden in uw gegevensmodel. Insight Advisor bouwt standaard een logisch model door te leren van precedenten van de app en gepubliceerde apps met vergelijkbare gegevens. Als Insights wordt geopend, controleert Insight Advisor de app en leert precedenten op basis van hoe velden en masteritems worden gebruikt. Insight Advisor leert ook van gebruikersinteracties met inzichtdiagrammen. Ga voor meer informatie naar Logische modellen bouwen met behulp van precedentgebaseerd leren.

U kunt ook uw eigen aangepaste logische modellen voor de app maken. Met behulp van bedrijfslogica kunt u de relatie en het gebruik van gegevens in uw logische model definiëren. Als bedrijfslogica is ingeschakeld, wordt precedentgebaseerd leren uitgeschakeld. Ga voor meer informatie naar Logische modellen aanpassen voor Insight Advisor.

Gebruikers hebben toegang tot Insight Advisorin de hub met Insight Advisor Chat. Ga voor meer informatie naar Apps verkennen met Insight Advisor Chat.

Navigeren door Insight Advisor

Insights bevat opties voor het maken en bewerken van visualisaties. Insight Advisor ondersteunt toetsenbordnavigatie.Ga voor meer informatie naar Toetsenbordnavigatie en sneltoetsen in Qlik Sense.

Op zoekopdrachten gebaseerde analyses van Insight Advisor in een app.

Insight advisor displaying insights charts in an app.

A: Velden en masteritems

Inzichtdiagrammen worden gebouwd met behulp van velden Fields en masteritems Master items. U kunt deze bedrijfsmiddelen selecteren om een zoekquery te maken.

Als de app wordt gepubliceerd, zijn alleen masteritems beschikbaar.

B: Zoekveld voor inzichten

U kunt uw zoekquery hier invoeren, door bedrijfsmiddelnamen in te voeren of natuurlijke taal te gebruiken. Als u een zoekopdracht in natuurlijke taal hebt gebruikt, kunt u op Info klikken om de filters te bekijken die vanuit uw zoekopdracht zijn gegenereerd.

C: Inzichtdiagrammen

Dit zijn de inzichtdiagrammen die door Insight Advisor zijn gemaakt. Insight Advisor geeft het aantal resultaten weer en deelt ze op in:

 • Hoeveel resultaten zijn gevonden.

 • Hoeveel diagrammen al in uw werkbladen bestaan.

 • Hoeveel diagrammen nieuw zijn gegenereerd door Insight Advisor.

Inzichtdiagrammen kunnen worden toegevoegd aan bestaande of aan nieuwe werkbladen. Een inzichtdiagram kan ook worden gedownload als een afbeelding of PDF-bestand, of als een Excel-spreadsheet met de gegevens in dat diagram.

Inzichtdiagrammen gebruiken

D: Eigenschappenvenster

Het eigenschappenvenster bevat opties voor het bewerken van inzichtdiagrammen en het wijzigen van de precedenten die u in Insight Advisor hebt ingesteld.

In Algemene eigenschappen kunt u uw verborgen diagrammen tonen en bewerken, evenals de precedenten die u hebt ingesteld voor het genereren van inzichten. Ga voor meer informatie naar Precedenten beheren in Algemene eigenschappen.

In Inzichteigenschappen kunt u een inzichtdiagram bewerken en de details bekijken. U kunt het analysetype zien waarmee het diagram is gemaakt. Klik op Help voor meer informatie over het gebruikte analysetype. Ga voor meer informatie naar Inzichtdiagrammen bewerken in Inzichteigenschappen.

Zoeken met behulp van Insight Advisor

Als u een zoekquery invoert, genereert Qlik Sense relevante inzichtdiagrammen met behulp van veldnamen, veldwaarden en masteritems. U kunt query's voor Insight Advisor op drie manieren uitvoeren:

 • Een zoekopdracht in natuurlijke taal invoeren, zoals Laat me producten zien op basis van omzet in Zweden.

  InformatieQlik Sense biedt ondersteuning voor Engels voor zoekopdrachten in natuurlijke taal.

  Voor richtlijnen voor het gebruiken van natuurlijke taal in uw zoekopdrachten, raadpleegt u Natuurlijke taal gebruiken met Insight Advisor.

 • U kiest velden en masteritems voor de query door de naam in te voeren of de velden en masteritems te selecteren.
 • U kunt op het microfoonpictogram klikken om Insight Advisor een zoekopdracht op te geven als de browseroptie spraak-naar-tekst in Insight Advisor wordt ondersteund.

  Informatie

  Insight Advisor ondersteunt de functionaliteit spraak-naar-tekst van Google Chrome om zoekopdrachten op te geven. Qlik Sense Desktop beschikt niet over spraak-naar-tekst functionaliteit om zoekopdrachten op te geven.

  Google Chrome-spraak-naar-tekst wordt niet ondersteund voor iOS-apparaten.

Insight Advisor gebruikt de velden of termen die u opgeeft. Insights kan ook aanvullende velden gebruiken in de gegenereerde visualisaties. Insight Advisor gebruikt ook precedenten die u hebt opgegeven voor het verbergen van diagrammen, het instellen van velden als dimensies of metingen, of het uitsluiten van velden voor de analyse. In Qlik Sense Enterprise kan Insight Advisor ook gebruikmaken van precedenten van andere gepubliceerde apps die een gelijksoortig of identiek gegevensmodel hebben gebruikt.

Voor zoekopdrachten in natuurlijke taal, probeert Insight Advisor een resultaat van een inzichtdiagram te vinden dat overeenkomt. Als er een is gevonden, worden ook gerelateerde resultaten getoond. Als geen overeenkomend resultaat kan worden gevonden, toont Insight Advisor andere mogelijk gerelateerde resultaten. U kunt klikken op Info om te zien hoe Insight Advisor resultaten heeft gegenereerd op basis van uw zoekquery.

Informatie

Als het volgende foutbericht verschijnt: 'Kan geen inzichten genereren - Probeer het later opnieuw,' wordt er mogelijk niet voldaan aan de CPU-vereisten voor Insight Advisor.

Controleer de systeemvereisten voor Qlik Sense Enterprise (alleen in het Engels) en neem contact met uw Qlik-beheerder.

Inzichtdiagrammen gebruiken

U kunt een diagram uitvouwen door het te selecteren of door op s te klikken. U kunt vervolgens selecties maken in het diagram. Selecties worden toegepast op alle inzichtdiagrammen. Selecties die u in diagrammen in uw werkbladen hebt aangebracht, blijven behouden wanneer u Insights opent. Selecties zijn niet van invloed op de diagrammen die door Insight Advisor worden gemaakt. Zie Ontdekken voor meer informatie over het verkennen van visualisaties en het uitvoeren van selecties.

Als een inzichtdiagram nieuw is, kunt u het aan uw werkbladen toevoegen. Als het inzichtdiagram al bestaat, kunt u op de naam van het werkblad klikken, onderaan het diagram, om naar die pagina te gaan.

U kunt aanvullende opties bekijken door te klikken op View. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Volledig scherm: Een diagram uitvouwen om een selectie te maken.
 • Inzichteigenschappen bewerken: De inzichtdiagrammen bewerken om dimensies, metingen en het diagramtype te wijzigen.

  Inzichtdiagrammen bewerken in Inzichteigenschappen

 • Toevoegen aan werkblad...: Het diagram toevoegen aan een nieuw of bestaand werkblad.
 • Downloaden: Het inzichtdiagram als een afbeelding, PDF of als gegevens downloaden.

 • Verbergen: Diagrammen verbergen waarvan u niet wilt dat Insight Advisor deze opnieuw gebruikt. U kunt via Algemene eigenschappen de diagrammen weergeven die in uw huidige zoekopdracht worden verborgen.

  Informatie

  Verbergen is niet beschikbaar in apps die bedrijfslogica gebruiken.

Inzichtdiagrammen bewerken in Inzichteigenschappen

U kunt inzichtdiagrammen bewerken door een inzichtdiagram te selecteren en te klikken op Edit. De volgende eigenschappen zijn beschikbaar in Inzichteigenschappen:

 • Diagramtype: Een ander diagramtype selecteren. Voor een overzicht van de alternatieve diagramtypes die beschikbaar zijn voor de verschillende analyses, raadpleegt u Analysetypes van Insights.
 • Dimensies en Metingen: De velden wijzigen die worden gebruikt als Dimensies of als Metingen. U kunt de aggregatie van metingen wijzigen. U kunt de volgorde van metingen of dimensies wijzigen door ze te slepen.

  U kunt dimensies en metingen van inzichtdiagrammen toevoegen aan uw masteritems. Klik op een dimensie of meting en klik op Nieuwe toevoegen.

  Als u filters hebt opgegeven in een zoekopdracht in natuurlijke taal, zoals specifieke veldwaarden, kunt u deze eveneens bewerken.

 • Details: Informatie bekijken over de reden dat het diagram werd gegenereerd en welke precedenten Insight Advisor heeft geleerd op basis van een diagram. Door details te selecteren kunt u deze wijzigen of weigeren. U kunt velden instellen als dimensies of metingen of metingen uitsluiten van toekomstige analyses. U kunt diagrammen verbergen voor toekomstige analyses door We hebben een diagram aanbevolen voor deze gegevenscombinatie te selecteren en op Dit diagram verbergen te klikken.

Insight Advisor kan leren van uw voorkeuren in dat diagram als u het aan een werkblad toevoegt of als u na het sluiten van het diagram op Leren klikt. Precedenten die door een gebruiker zijn ingesteld, zijn alleen van toepassing op het exemplaar van Insight Advisor van die gebruiker.

Precedenten beheren in Algemene eigenschappen

In Algemene eigenschappen kunt u uw verborgen en geleerde diagrammen bekijken en bewerken, evenals de precedenten die u hebt ingesteld voor het genereren van Insight Advisor.

Informatie

Algemene eigenschappen zijn niet beschikbaar als bedrijfslogica is ingeschakeld.

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:

 • Verborgen diagrammen bevatten diagrammen die u hebt verborgen voor query's. U kunt klikken op Show this chart again om het diagram opnieuw in de query's te tonen.
 • Geleerde diagrammen bevat diagrammen waarvoor u hebt geselecteerd dat deze leren na het bewerken. U kunt geleerde diagrammen verwijderen door te klikken op Delete.
 • Door u gedefinieerde voorkeuren toont alle voorkeuren die Insight Advisor heeft geleerd. U kunt voorkeuren verwijderen door te klikken op Delete.

U kunt alle verborgen diagrammen, geleerde diagrammen en voorkeuren verwijderen door te klikken op Alles wissen.

Beperkingen

Insight Advisor heeft de volgende beperkingen:

 • In gepubliceerde apps zijn masteritems alleen beschikbaar om te gebruiken in Insight Advisor. Insight Advisor Chat kan velden van gepubliceerde apps gebruiken voor het maken van inzichtdiagrammen. Als u naar Insight Advisor gaat vanuit Verder verkennen, is uw zoekopdracht mogelijk niet beschikbaar.