Ga naar hoofdinhoud

Dynamische weergaven en diagrammen maken

Dynamische weergaven kunnen worden toegevoegd vanuit het venster Bedrijfsmiddelen in werkbladweergave. Vanuit uw dynamische weergaven kunt u dynamische diagrammen toevoegen aan uw werkbladen.

Dynamische weergaven in het venster Bedrijfsmiddelenvan een nieuw werkblad

Dynamic views in the Assets panel of a new sheet

Dynamische weergaven maken

Als u een dynamische weergave maakt, kunt u het aantal rijen beperken dat wordt ingebracht als onderdeel van de dynamische weergave. Hiermee kunt u voorkomen dat teveel rijen worden geretourneerd als uw dynamische weergaven verbinding maken met een erg grote gegevensverzameling.

  1. Klik op Dynamische weergaven in de modus Bewerkenvan een werkblad.
  2. Klik op Nieuw maken.
  3. Voer bij Naam een naam in voor de weergave.
  4. Selecteer een sjabloon-app in Sjabloon-app.
  5. In Rijlimiet kunt u er desgewenst voor kiezen een Rijlimietexpressie te gebruiken en een Maximumaantal rijen in te stellen.
  6. Klik op Maken.

Dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen

In het venster Bedrijfsmiddelen kunt u dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen.

Als u in de sjabloon-app over bewerkingsrechten beschikt, kunt u het masterdiagram bewerken waar het dynamische diagram op is gebaseerd.

Als u een dynamisch diagram wilt bewerken, schakelt u voor het werkblad de modus Bewerken in en selecteert u een dynamisch diagram. Selecteer vervolgens Bron-app bewerken.

Dynamische weergaven maken

U kunt uw dynamische weergaven bewerken en uw rijlimieten wijzigen. U kunt de sjabloon-app die door een dynamische weergave wordt gebruikt, niet wijzigen.

  1. Selecteer een dynamische weergave uit het vervolgkeuzemenu Dynamische weergaven.
  2. Klik op More information en klik vervolgens op Edit.