Ga naar hoofdinhoud

GetPossibleCount - diagramfunctie

GetPossibleCount() wordt gebruikt om het aantal mogelijke waarden in het vastgestelde veld te zoeken. Als het vastgestelde veld selecties bevat, worden de geselecteerde (groene) velden geteld. Anders worden de geassocieerde (witte) waarden geteld. .

Voor velden met selecties retourneert GetPossibleCount() het aantal geselecteerde (groene) velden.

Return data type: geheel getal

Syntax:  

GetPossibleCount (field_name)

Arguments:  

Argumenten
Argumenten Beschrijving
field_name Het veld met het bereik van gegevens die moeten worden gemeten.

Examples and results:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van twee velden die in verschillende filtervakken worden geladen, één voor First name en één voor Initials.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetPossibleCount ([Initials])

1 aangezien er 1 waarde in Initials is gekoppeld aan de selectie, John, in First name.

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetPossibleCount ([First name])

1 aangezien er 1 selectie, John, is in First name.

Stel dat Peter wordt geselecteerd in First name.

GetPossibleCount ([Initials])

2 aangezien Peter is verbonden met 2 waarden in Initials.

Stel dat er geen waarden worden geselecteerd in First name.

GetPossibleCount ([First name])

5 aangezien er geen selecties zijn en er 5 unieke waarden zijn in First name.

Stel dat er geen waarden worden geselecteerd in First name.

GetPossibleCount ([Initials])

6 aangezien er geen selecties zijn en er 6 unieke waarden zijn in Initials.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');