Visualisaties van uw gegevens maken met de Inzichtenadviseur

De Inzichtenadviseur biedt een toegangspunt voor het verkennen van uw gegevens en het maken van visualisaties. De Inzichtenadviseur gebruikt de Qlik Cognitive Engine om visualisaties voor u te maken op basis van uw velden en masteritems, evenals geleerde precedenten voor het gebruik van velden in diagrammen.

U kunt de Inzichtenadviseur doorzoeken om visualisaties weer te geven, waaronder nieuwe inzichtdiagrammen en bestaande visualisaties uit uw werkbladen. De Inzichtenadviseur kan ook een set visualisaties genereren door uw gegevensverzameling te analyseren en diagrammen te maken die mogelijk interessant zijn.

Wanneer u de gegevens in uw app wijzigt, bijvoorbeeld door gegevens toe te voegen, tabellen te bewerken of velden te classificeren, kunnen de door de Inzichtenadviseur gegenereerde inzichtdiagrammen veranderen. Wanneer de Inzichtenadviseur in een gepubliceerde app wordt geopend, onderzoekt deze hoe velden en masteritems in het gegevensmodel worden gebruikt in dimensies, metingen en uitdrukkingen. Bij het maken van inzichtdiagrammen in andere apps kan de inzichtenadviseur dan leren van de eerdere interacties.

De Inzichtenadviseur ondersteunt toetsenbordnavigatie. Ga voor meer informatie naar Toetsenbordnavigatie en sneltoetsen in Qlik Sense.

Waar kunt u de Inzichtenadviseur gebruiken?

De Inzichtenadviseur kent de volgende beperkingen:

 • Als de app is gepubliceerd kunt u alleen zoeken naar masteritems.

Wat gebeurt er als u zoekt

Wanneer u een zoekopdracht intypt, gebruikt Qlik Sense velden die u expliciet hebt geselecteerd om visualisaties te retourneren. Qlik Sense gebruikt de velden waar u naar zoekt en de velden die de waarden bevatten waarnaar u zoekt. Er kunnen ook aanvullende velden aan visualisatie worden toegevoegd.

De Inzichtenadviseur kan zoeken naar:

 • Veldnamen
 • Veldwaarden
 • Masteritems

Bij het genereren van resultaten onderzoekt de Inzichtenadviseur uw gegevensmodel en de manier waarop velden in bestaande diagrammen en masteritems in uw app worden gebruikt. De Inzichtenadviseur maakt gebruik van eventuele door u opgegeven precedenten voor het verbergen van inzichtdiagrammen, het instellen van velden als dimensies of metingen en het uitsluiten van velden van analyse. De inzichtenadviseur kan in Qlik Sense Enterprise ook gebruikmaken van precedenten die deze van andere gepubliceerde apps heeft geleerd als hierin een vergelijkbaar of identiek gegevensmodel is gebruikt.

De Inzichtenadviseur in een app.

Insight Advisor displaying insight charts in an app.

A: Velden en masteritems

Dit zijn de beschikbare bedrijfsmiddelen (velden en masteritems) voor het maken van inzichtdiagrammen. U kunt velden openen door op H te klikken en masteritems door op é te klikken.

B: Zoekveld voor inzichten

Voer in niet-gepubliceerde apps namen of waarden van velden en namen van masteritems in om te zoeken naar diagrammen waarin die velden worden gebruikt. Voer in gepubliceerde apps namen van masteritems in.

C: Inzichtdiagrammen

Dit zijn de inzichtdiagrammen die door de Inzichtenadviseur zijn gemaakt. De Inzichtenadviseur geeft het aantal resultaten aan en splitst deze uit in het aantal gevonden resultaten, het aantal diagrammen dat al in uw werkbladen bestaat en het aantal diagrammen dat nieuw door de Inzichtenadviseur is gegenereerd.

Inzichtdiagrammen kunnen worden toegevoegd aan bestaande of nieuwe werkbladen in uw app. Een inzichtdiagram kan ook worden gedownload als een afbeelding, PDF, of als een Excel-spreadsheet met de gegevens uit dat diagram.

U kunt een diagram uitvouwen door het te selecteren of door op s te klikken.

Als een inzichtdiagram nieuw is, kunt u het aan uw werkbladen toevoegen. Als het inzichtdiagram al bestaat, kunt u op de naam van het werkblad klikken, onderaan het diagram, om naar die pagina te gaan.

Als een inzichtdiagram u niet bevalt, kunt u het verbergen zodat het niet meer in toekomstige resultaten wordt opgenomen. U kunt verborgen diagrammen tonen en deze herstellen als u van gedachten verandert.

Als u een diagram selecteert, wordt het diagram uitgevouwen en kunt u er selecties in aanbrengen. Selecties worden toegepast op alle weergegeven inzichtdiagrammen. Selecties die u in diagrammen in uw werkbladen hebt aangebracht, blijven behouden wanneer u de Inzichtenadviseur opent. Selecties zijn niet van invloed op de diagrammen die door de Inzichtenadviseur worden gemaakt. Zie Ontdekken voor meer informatie over het verkennen van visualisaties en het uitvoeren van selecties.

D:Eigenschappenvenster

Het eigenschappenvenster bevat opties voor het bewerken van inzichtdiagrammen en het wijzigen van de precedenten die u in het inzichtdiagram hebt ingesteld.

In Algemene eigenschappen kunt u uw verborgen diagrammen tonen en bewerken, evenals de precedenten die u hebt ingesteld voor het genereren van inzichten.

In Inzichteigenschappen kunt u een inzichtdiagram bewerken en de details van het inzichtdiagram tonen. U kunt het Analysetype zien waarmee het diagram is gemaakt. Klik op Help voor meer informatie over het gebruikte analysetype. U kunt de velden wijzigen die als Dimensies of Metingen zijn gebruikt, evenals de gebruikte aggregatie. Onder Details wordt getoond waarom het diagram is gemaakt en hier kunt u de precedenten wijzigen die op basis van dat diagram zijn geleerd.

Inzichtdiagrammen bewerken

U kunt inzichtdiagrammen bewerken door een inzichtdiagram te selecteren, te klikken op Editen de eigenschappen te wijzigen in het venster Inzichteigenschappen.

U kunt de velden wijzigen die als Dimensies of Metingen zijn gebruikt, evenals de gebruikte aggregatie. Als een diagram meerdere metingen of dimensies heeft, kunt u deze slepen om de volgorde aan te passen.

Als u een diagram bewerkt, kan de Inzichtenadviseur leren van uw voorkeuren in dat diagram als u het aan een werkblad toevoegt of als u na het sluiten van de editor op Leren klikt. Precedenten die door een gebruiker in de Inzichtenadviseur zijn ingesteld, zijn alleen van toepassing op het exemplaar van de Inzichtenadviseur van die gebruiker.

Onder Details ziet u informatie over waarom het diagram werd gegenereerd en welke precedenten de Inzichtenadviseur heeft geleerd op basis van een diagram. Door details te selecteren kunt u deze wijzigen of afwijzen. U kunt velden instellen als dimensies of metingen. U kunt ook velden uitsluiten van toekomstige analyse.

Inzichtdiagrammen verbergen

Wanneer u inzichtdiagrammen genereert, kunt u de diagrammen verbergen die niet opnieuw moeten worden aangeboden. Als u een diagram wilt verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op het diagram en selecteert u View Verbergen. U kunt ook diagrammen verbergen in de sectie Details van Inzichteigenschappen door We hebben een diagram aanbevolen voor deze gegevenscombinatie te selecteren en op Dit diagram verbergen te klikken.

U kunt de diagrammen tonen die in uw huidige zoekopdracht worden verborgen in Algemene eigenschappen.

Precedenten in inzichtdiagrammen beheren

De precedenten die u in de Inzichtenadviseur hebt ingesteld, kunnen worden getoond in Algemene eigenschappen.

Verborgen diagrammen bevat uw verborgen diagrammen voor de huidige zoekopdracht. U kunt op Show this chart again klikken om het diagram opnieuw in de zoekopdracht te tonen.

Door u gedefinieerde voorkeuren toont alle voorkeuren die de Inzichtenadviseur heeft geleerd. U kunt voorkeuren verwijderen door te klikken op Delete.

Visualisaties maken met de Inzichtenadviseur

Opmerking:

Diagrammen die u vanuit de Inzichtenadviseur aan het werkblad toevoegt, worden weergegeven als gegenereerd totdat de app wordt vernieuwd.

Doe het volgende:

 1. Klik in een werkblad in uw app op Inzichten.
 2. Als u diagrammen wilt genereren op basis van een analyse van uw gegevens, klikt u op Inzichten genereren.

 3. Als u diagrammen wilt genereren op basis van specifieke gegevens, selecteert u welke velden en masteritems moeten worden gebruikt.

  Selecteer de gegevens in de lijst met beschikbare bedrijfsmiddelen of zoek ze op basis van hun naam in het zoekveld.

 4. Ga als volgt te werk om een inzichtdiagram aan uw app toe te voegen:

  • Als u een diagram aan uw huidige werkblad wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen aan werkblad.
  • Als u een diagram aan een specifiek werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u het werkblad.
  • Als u het diagram aan een nieuw werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u Nieuw werkblad maken.

De Inzichtenadviseur uitschakelen in een app

U kunt de Inzichtenadviseur in een app uitschakelen door een variabele toe te voegen en vervolgens de app te vernieuwen. Door de Inzichtenadviseur voor een gepubliceerde app in Qlik Sense Enterprise of een app in een cloudhub uit te schakelen, voorkomt u dat de Precedents Service precedenten leert van de app. Wanneer de Inzichtenadviseur wordt uitgeschakeld, leert de service niet langer de in dat gegevensmodel gebruikte aggregaties, dimensies en metingen voor gebruik in apps met een vergelijkbaar gegevensmodel.

Doe het volgende:

 1. In de bewerkingsmodus voor werkbladen klikt u in het bedrijfsmiddelenvenster op Ò.
 2. Klik op Nieuw maken.
 3. In Naam typt u DISABLE_INSIGHTS.
 4. In Definitie typt u een willekeurige waarde.
 5. Klik op Sluiten.
 6. Vernieuw de app.