Gegevenspunten in een snapshot markeren

Bij een snapshot waarop het effect Willekeurige waarde is toegepast, kan een bepaald gegevenspunt worden gemarkeerd door het te selecteren.

Doe het volgende:

  1. Selecteer in de presentatieweergave op een dia een snapshot waarop het effect Willekeurige waarde is toegepast.

  2. Klik op Ñ in de snapshot.

    Een dialoogvenster met een lijst met gegevenspunten wordt weergegeven.

  3. Klik op een van de gegevenspunten in de lijst.

    Opmerking: U kunt ook rechtstreeks op de gegevenspunten in de snapshot klikken.
  4. Klik buiten de snapshot.

Het geselecteerde gegevenspunt wordt nu gemarkeerd in de snapshot.