Effectenbibliotheek

De effectenbibliotheek bevat een lijst met verschillende visuele effecten die u op uw snapshots kunt toepassen. U past een effect op een snapshot toe door een van de effecten naar een snapshot te slepen.

Opmerking: U kunt alleen effecten gebruiken in staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen.

Effects library.

De effectenbibliotheek met verschillende visuele effecten.

Hoogste waarde

U kunt de hoogste waarde laten opvallen door een label toe te voegen aan de hoogste waarde en de andere waarden grijs weer te geven. Bij visualisaties met gegroepeerde waarden wordt de hoogste waarde in elke groep gemarkeerd.

Laagste waarde

U kunt de laagste waarde laten opvallen door een label toe te voegen aan de laagste waarde en de andere waarden grijs weer te geven. Bij visualisaties met gegroepeerde waarden wordt de laagste waarde in elke groep gemarkeerd.

Willekeurige waarde

Voor visualisaties met een enkele dimensie en meting kunt u een handmatig geselecteerde waarde laten opvallen. De waarde wordt gemarkeerd door een label toe te voegen en de andere waarden grijs weer te geven.

Bij visualisaties met gegroepeerde waarden kunt u ervoor kiezen een meting of een dimensie te markeren. De geselecteerde meting of dimensie wordt gemarkeerd in alle groepen waarin deze voorkomt.