Ga naar hoofdinhoud

Delimiter is

OP DEZE PAGINA

Delimiter is

Voor tabelbestanden met scheidingstekens kan een willekeurig scheidingsteken worden opgegeven via de specificatie delimiter is. Deze specificatie is alleen relevant voor .txt-bestanden met scheidingstekens.

Syntax:  

delimiter is char

Arguments:  

Argument Beschrijving

char

Hiermee wordt een enkel teken van de 127 ASCII-tekens gespecificeerd.

Daarnaast kunnen de volgende waarden worden gebruikt:

'\t'

geeft een tabteken weer, met of zonder aanhalingstekens.
'\\' geeft een backslash (\) weer.
'spaces' geeft alle combinaties van een of meer spaties weer. Niet-afdrukbare tekens met een ASCII-waarde onder de 32, met uitzondering van CR en LF, worden als spaties geïnterpreteerd.

Als er niets is gespecificeerd, wordt delimiter is ',' verondersteld.

Example:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);

See also