If..then..elseif..else..end if

De besturingsopdracht if..then is een constructie voor scriptselectie waarmee de uitvoering van het script, afhankelijk van één of meer logische voorwaarden, op verschillende manieren kan verlopen.

if - script- en diagramfunctie (script- en diagramfunctie)

Syntax:  

If  condition then

  [ statements ]

{ elseif condition then

  [ statements ] }

[ else

  [ statements ] ]

end if

 

Omdat de instructie if..then een besturingsopdracht is en dus wordt afgesloten door een puntkomma of het einde van een regel, mag geen van de vier mogelijke clausules (if..then, elseif..then, else en end if) de regelgrens overschrijden.

Arguments:  

Argument Beschrijving
condition Een logische uitdrukking die resulteert in True of False.
statements Een willekeurige groep van een of meer Qlik Sense-scriptopdrachten.

Example 1:  

if a=1 then

LOAD * from abc.csv;

SQL SELECT e, f, g from tab1;

end if

Example 2:  

if a=1 then; drop table xyz; end if;

Example 3:  

if x>0 then

LOAD * from pos.csv;

elseif x<0 then

LOAD * from neg.csv;

else

LOAD * from zero.txt;

end if

See also: