QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Logische functies

In dit gedeelte worden functies beschreven die logische bewerkingen behandelen. Alle functies kunnen zowel worden gebruikt in het script voor het laden van gegevens als in diagramuitdrukkingen.

Opmerking: Zowel IsNum als IsText retourneert 0 als de uitdrukking NULL is.

Example:  

In het volgende voorbeeld wordt een inline-tabel met gemengde tekst- en numerieke waarden galden en worden twee velden toegevoegd om te controleren of de waarde een numerieke waarde respectievelijk een tekstwaarde is.

Load *, IsNum(Value), IsText(Value) Inline [ Value 23 Green Blue 12 33Red];
 

De resulterende tabel ziet er als volgt uit:

Value IsNum(Value) IsText(Value)
23 -1 0
Green 0 -1
Blue 0 -1
12 -1 0
33Red 0 -1