QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

monthend - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van de laatste dag van de maand die date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntax:  

MonthEnd(date[, period_no])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal dat, indien het 0 is of wordt weggelaten, de maand aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanden aan en positieve waarden geven volgende maanden aan.