Ga naar hoofdinhoud

Apps in cloudhubs met tags publiceren

U kunt apps publiceren in cloudhubs met tags waarvoor u schrijftoegang hebt. Publiceren in een verzameling gebeurt tegelijk met het publiceren in een stream. Apps die reeds in een stream zijn gepubliceerd, kunnen ook in cloudhubs met tags worden gepubliceerd.

Wanneer een app wordt gepubliceerd in een stream in Qlik Sense Enterprise, bepaalt het distributiebeleid dat door uw Qlik Sense-beheerder is opgesteld, in welke targetcloudhubs de app met tags wordt toegevoegd aan de hand van aangepaste app-eigenschappen. Wanneer u een app in een stream publiceert, kunt u app-eigenschappen instellen om aan te geven voor welke doelcloudhub en tags de app is bedoeld en kunt u de toegang tot de app beheren. U kunt de app-eigenschappen ook toepassen op een app die al in de stream is gepubliceerd. Wanneer u deze eigenschappen instelt, kopieert Qlik Sense de app in de stream naar de geselecteerde cloudhubs met de geselecteerde tags als u deze eigenschappen instelt.

Als uw implementatie meerdere cloudhubs heeft, moet u er één kiezen.

Waarschuwing:

Verwijder voordat u de app publiceert alle bijgevoegde bestanden met sectietoegangsinstellingen als u blootstelling van vertrouwelijke gegevens wilt voorkomen.

Bijgevoegde bestanden worden meegeleverd wanneer de app wordt gepubliceerd. Als de gepubliceerde app wordt gekopieerd, worden de bijgevoegde bestanden meegeleverd met de kopie. Indien echter beperkingen voor sectietoegang zijn toegepast op de bijgevoegde gegevensbestanden, blijven de toegangsinstellingen niet behouden wanneer de bestanden worden gekopieerd. Gebruikers van de gekopieerde app kunnen daardoor alle gegevens in de bijgevoegde bestanden bekijken.

U kunt een gepubliceerde app uit een cloudhub verwijderen door de app-eigenschappen ervan te verwijderen. Door de app te verwijderen wordt deze ook uit de cloudhub verwijderd.

Een app in cloudhubs met tags publiceren

Opmerking:

De tags, de doelcloudhub en de aangepaste eigenschappen voor groepstoegang worden bepaald door uw Qlik Sense-beheerder. De namen kunnen afwijken van de namen die in deze procedure worden gebruikt.

Doe het volgende:

 1. Ga naar de Qlik Sense Enterprise-hub, klik met de rechtermuisknop op de app in Werk en selecteer Publiceren.

 2. Selecteer een stream in de vervolgkeuzelijst Streamnaam

  Opmerking: Er is geen vervolgkeuzelijst beschikbaar als u toegang hebt tot één stream.
 3. Opmerking: Het is mogelijk om verschillende apps met dezelfde naam te publiceren in een stream. Qlik Sense geeft aan of er gepubliceerde apps met een gelijke naam voorkomen in de stream.
 4. U kunt eventueel de naam van de app wijzigen in het veld App-naam. In dit veld wordt de naam van de app die u in de hub hebt geselecteerd weergegeven.

 5. Klik op Beheren.
 6. Selecteer collections bij de app-eigenschappen en selecteer vervolgens de tags.
 7. Selecteer distribution en vervolgens de cloudhubs als uw implementatie meerdere cloudhubs heeft.
 8. Selecteer groupswithaccess en vervolgens gebruikersgroepen als uw implementatie gebruikmaakt van toegangscontrole.
 9. Klik op Toepassen.
 10. Klik op Publiceren.

De gepubliceerde app is nu in de geselecteerde stream geplaatst en in de cloudhubs met de tags die zijn geselecteerd in het dialoogvenster Eigenschappen beheren. Onder Gepubliceerd staat een vermelding van de gepubliceerde app met een koppeling naar de gepubliceerde app in de stream.

Als het distributiebeleid dat is ingesteld door uwQlik Sense beheerder bepaalt dat distributie noodzakelijk is, zal de app worden gedistribueerd naar de cloudhub. De app komt beschikbaar met de tags die zijn gespecificeerd in de aangepaste eigenschappen van de verzamelingen.

Opmerking:

Afhankelijk van de grootte van uw app kan het enkele minuten duren voordat uw app zichtbaar wordt in de cloudhub.

Een app die in een stream is gepubliceerd in een verzameling publiceren

Opmerking:

De tags, de doelcloudhub en de aangepaste eigenschappen voor groepstoegang worden bepaald door uw Qlik Sense-beheerder. De namen kunnen afwijken van de namen die in deze procedure worden gebruikt.

Doe het volgende:

 1. Klik in een stream met de rechtermuisknop op de app en selecteer Eigenschappen beheren

 2. Selecteer collections bij de app-eigenschappen in de lijst met eigenschappen en selecteer de tags.
 3. Selecteer distribution in de lijst met eigenschappen en vervolgens de cloudhubs als uw implementatie meerdere cloudhubs heeft.
 4. Selecteer groupswithaccess in de lijst met eigenschappen en vervolgens de gebruikersgroepen als uw implementatie gebruikmaakt van toegangscontrole.
 5. Klik op Toepassen.

De gepubliceerde app is nu in de geselecteerde stream geplaatst en in de cloudhubs met de tags die zijn geselecteerd in het dialoogvenster Eigenschappen beheren.

Als het distributiebeleid dat is ingesteld door uwQlik Sense beheerder bepaalt dat distributie noodzakelijk is, zal de app worden gedistribueerd naar de cloudhub. De app komt beschikbaar met de tags die zijn gespecificeerd in de aangepaste eigenschappen van de verzamelingen.

Opmerking:

Afhankelijk van de grootte van uw app kan het enkele minuten duren voordat uw app zichtbaar wordt in de cloudhub.

De instellingen voor tags, cloudhubs of gebruikerstoegang van een gepubliceerde app wijzigen

Doe het volgende:

 1. Klik in een stream met de rechtermuisknop op de app en selecteer Eigenschappen beheren.
 2. Selecteer de app-eigenschap en vervolgens de nieuwe waarden om een app aan nieuwe tags of cloudhubs toe te voegen of om toegang voor gebruikersgroepen in te stellen.
 3. Klik op E bij de eigenschapnaam om de app uit een tag of cloudhub te verwijderen of om groepstoegang te verwijderen.
 4. Klik op Toepassen.

De gepubliceerde app staat nu in de geselecteerde cloudhubs met de geselecteerde tags.

Als het distributiebeleid dat is ingesteld door uwQlik Sense beheerder bepaalt dat distributie noodzakelijk is, zal de app worden gedistribueerd naar de cloudhub. De app komt beschikbaar met de tags die zijn gespecificeerd in de aangepaste eigenschappen van de verzamelingen.

Opmerking:

Afhankelijk van de grootte van uw app kan het enkele minuten duren voordat uw app zichtbaar wordt in de cloudhub.

Een tag uit een app verwijderen

Doe het volgende:

 • Klik in de Qlik Sense Enterprise-hub met de rechtermuisknop op de app en selecteer Eigenschappen beheren. Klik op E bij de tags en klik op Toepassen.

De app wordt uit de geselecteerde tags verwijderd.