Gegevensbeheer

U kunt op eenvoudige wijze gegevensbronnen toevoegen, bewerken en verwijderen in Gegevensbeheer en vervolgens de gegevens koppelen die u hebt toegevoegd. Als u Gegevensbeheer opent, is de weergave Koppelingen de standaardweergave.

Weergave Koppelingen in Gegevensbeheer

Data manager Associations view.

A: de werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en andere opdrachten
UI-item Beschrijving

Algemeen menu met navigatieopties en acties die u in de app kunt uitvoeren.

Zie Navigeren met tabbladen voor meer informatie over bladeren met tabbladen en het algemeen menu.

Gegevens

Klik op het tabblad om gegevenstaken uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld gegevens laden in Gegevensbeheer of de Editor voor laden van gegevens. U kunt ook het gegevensmodel weergeven in de Gegevensmodelviewer.

Het tabblad Gegevens is niet beschikbaar in gepubliceerde apps, tenzij u de eigenaar van de app bent. In dat geval kunt u alleen de Gegevensmodelviewer openen.

Analyse

Klik op het tabblad om analysetaken uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld tabellen en diagrammen maken of er interacties mee aangaan.

Presentatie

Klik op het tabblad om presentaties samen te stellen in uw app.

Opslaan

Sla de app op. Deze knop is alleen beschikbaar in Qlik Sense Desktop.

Tabellen

U kunt naar de weergave Tabellen gaan om een overzicht van de tabellen in de app te bekijken.
Running Laad alle gegevens opnieuw. De app wordt automatisch opgeslagen voordat gegevens worden geladen.

B: Weergave koppelingen

In de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer worden uw gegevens weergegeven met behulp van bellen, waarbij elke bel een gegevenstabel vertegenwoordigt en de grootte van de bel de hoeveelheid gegevens in de tabel aangeeft. De koppelingen tussen de bellen geven de koppelingen tussen tabellen aan. Als het een koppeling tussen twee tabellen is, kunt u de knop in de koppeling selecteren om de koppeling weer te geven of te bewerken.

U kunt tabellen ook automatisch koppelen op basis van aanbevelingen door te klikken op Effectsen u kunt meer tabellen toevoegen aan uw app.

C: Aanbevelingen

U kunt wijzigingen aanbrengen in een koppeling door een andere aanbeveling te selecteren of een aangepaste koppeling te maken. U kunt ook de naam van de koppeling wijzigen.

D: Voorbeeld gegevens

U kunt een voorbeeld van de gegevens van de twee tabellen van de koppeling bekijken, met de velden die in de koppeling zijn gemarkeerd.

E: Acties voor geselecteerde tabellen

De onderste rij bevat acties voor geselecteerde tabellen.
UI-item Beschrijving
Edit Bewerk de geselecteerde tabel.
Reload Laad de geselecteerde tabel opnieuw.
Delete Verwijder de geselecteerde tabel.
Clear filter Wis gegevensfilters.
More

Schakel de geselecteerde tabel aaneen met een andere tabel of bekijk tabeltransformatiedetails.

F: Knoppen voor ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

U kunt alle bewerkingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.

Weergave Tabellen in Gegevensbeheer

Data manager in tables view.

Opmerking: Gegevenstabellen die zijn gedefinieerd in het load-script worden niet beheerd in Gegevensbeheer. Als u gegevensbronnen toevoegt in Gegevensbeheer, wordt scriptcode gegenereerd. U kunt ervoor kiezen om de gegenereerde scriptcode te ontgrendelen en bewerken, maar in dat geval wordt de gegevenstabel niet meer beheerd in Gegevensbeheer.

A: Tabellenweergave

Alle gegevenstabellen in de app. U kunt gegevens toevoegen uit nieuwe of bestaande gegevensbronnen. U kunt ook bestaande gegevenstabellen bewerken of verwijderen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer.

B: Voorbeeld gegevens

Als u een tabel selecteert, kunt u een voorbeeld van de gegevens in de tabel bekijken.

Tabeleditor

A: Tabeleditor

Met de werkbalk voor de tabeleditor kunt u de naam van de tabel wijzigen, berekende velden toevoegen en de tabel bijwerken vanuit de gegevensbron.

B: Voorbeeld gegevens

U kunt een voorbeeld bekijken van alle velden in de geselecteerde tabel. U kunt ook de namen van de velden wijzigen en andere transformaties uitvoeren met het veldmenu (Ô).

U kunt ook de indeling van de veldgegevens wijzigen. Hierbij hebt u de keuze uit Algemeen, Datum en Tijdstempel.

Velden die zijn gemarkeerd met worden gebruikt voor koppeling met een andere tabel. U kunt nieuwe koppelingen maken en bestaande koppelingen bewerken.

C: Gegevensprofileringskaarten

Met de gegevensprofileringskaarten kunt u overzichten van uw gegevens bekijken en transformaties op uw gegevens uitvoeren.