Bladwijzers toevoegen aan selecties

Als u gegevens analyseert, komt u mogelijk iets interessants tegen dat u later weer wilt bekijken of dat u met anderen wilt delen. Met bladwijzers kunt u een bepaalde selectiestatus op een werkblad gemakkelijk bijhouden.

Bladwijzers slaan uw selecties en een bepaalde locatie op. Bladwijzers kunnen later worden geopend om de selecties te herstellen naar een vorige status. U kunt selecties waarvoor u een bladwijzer hebt gemaakt, gemakkelijk toepassen op een werkblad dat dezelfde gegevens heeft als het werkblad dat is gebruikt om de bladwijzer te maken. U kunt alle bladwijzerfuncties vinden onder >in de werkbalk.

Als u in de app gebruikmaakt van alternatieve states en een bladwijzer maakt, legt de bladwijzer de selecties van alle states vast. Ga voor meer informatie naar Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse.