Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object

U kunt uw apps verbeteren met aangepaste objecten. De volgende aangepaste objecten zijn beschikbaar:

 • visualisatie-uitbreidingen en -widgets
 • widgets
 • visualisatie-uitbreidingsbundels geleverd door Qlik:

U kunt aangepaste objecten onder g Aangepaste objecten in het bedrijfsmiddelenvenster vinden wanneer u een werkblad bewerkt.

U kunt uw eigen visualisatie-uitbreidingen en widgets bouwen in de Dev Hub.

Een aangepast object toevoegen aan het werkblad

U start het maken van een visualisatie door een visualisatie-uitbreiding of widget op een werkblad te slepen.

Doe het volgende:

 1. Klik op @Bewerken op de werkbalk.

 2. Klik op g in het deelvenster aan de linkerkant om aangepaste objecten uit te vouwen.
 3. Sleep een visualisatie-uitbreiding of een widget op het werkblad.

  U kunt het neerzetten op een lege plek op het werkblad, een bestaande visualisatie in tweeën splitsen of een bestaande visualisatie vervangen.

  Tip: Als u dubbelklikt op een aangepast object, wordt dit direct toegevoegd aan het werkblad.
 4. Wijzig de vereiste instellingen voor de aangepaste object in het eigenschappenvenster. De vereiste instellingen worden gedefinieerd door de ontwikkelaar van de uitbreiding. Dit kunnen dimensies, metingen of andere instellingen zijn.

U hebt nu een complete visualisatie die u kunt gaan gebruiken bij het verkennen van de gegevens in de app.

Beperkingen van visualisatie-uitbreidingsbundels geleverd door Qlik

Wanneer u visualisatie-uitbreidingen uit een door Qlik geleverde uitbreidingsbundel gebruikt, gelden er enkele beperkingen vergeleken met ingebouwde visualisaties, zoals staafdiagrammen.

 • De gebruikersinterface van de visualisatie is niet gelokaliseerd naar de taal die Qlik Sense gebruikt.
 • De leesrichting van rechts naar links wordt momenteel niet ondersteund.
 • Toegankelijkheidsfuncties worden momenteel niet ondersteund.
 • Migratie naar toekomstige ingebouwde visualisaties met vergelijkbare functies wordt niet ondersteund.
 • Qlik NPrinting wordt niet ondersteund.
 • Exporteren naar afbeelding, PDF of Excel wordt niet ondersteund.
 • Het is niet mogelijk om een visualisatie die met een uitbreiding is gemaakt, in een presentatie te gebruiken.
 • Qlik Sense Mobile wordt niet ondersteund.
 • Alternatieve states worden niet ondersteund.
Opmerking: Het is niet mogelijk om visualisatie-uitbreidingen uit een door Qlik geleverde uitbreidingsbundel te bewerken met Dev Hub.