Uitbreiding tabcontainer

De tabcontainer is een visualisatie-uitbreiding waarmee u maximaal vijf tabbladen kunt toevoegen om verschillende mastervisualisaties te tonen. De uitbreiding is inbegrepen in Dashboard bundle.

Wanneer gebruiken

De tabcontainer is handig wanneer u de gebruiker in staat wilt stellen om snel tussen verschillende visualisaties te schakelen op een dashboard met beperkte schermruimte.

Een tabcontainer maken

U kunt een tabcontainer maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent. U moet over ten minste twee door u gemaakte mastervisualisaties beschikken.

Doe het volgende:

  1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster, onder Aangepaste objecten > Dashboard bundle, een Tabbed container (Tabcontainer)-object naar het werkblad.
  2. Selecteer in Number of Tabs (Aantal tabbladen) onder Appearance > Tabs (Uiterlijk > Tabbladen) in het eigenschappenvenster hoeveel tabbladen u wilt weergeven.

  3. Selecteer voor elk tabblad in Chart (Diagram) de weer te geven mastervisualisatie en voer in Label (Label) het label van het tabblad in.

    Voor elk tabblad kunt u ook exporteren inschakelen met Enable export (Exporteren inschakelen). Hierdoor wordt een exportknop toegevoegd waarmee de gegevens van de visualisatie in Excel-indeling worden geëxporteerd.

U hebt nu een visualisatie met twee tabbladen. U kunt tussen de tabbladen schakelen om verschillende visualisaties te tonen.

Beperkingen

Zie Beperkingen van visualisatie-uitbreidingsbundels geleverd door Qlik voor meer informatie over algemene beperkingen.

Er gelden enkele specifieke beperkingen voor de tabcontainer:

  • Het is niet mogelijk om een mastervisualisatie te gebruiken die een tabcontainer binnen een andere tabcontainer bevat.
  • Tabselectie wordt niet onthouden wanneer u tussen werkbladen navigeert of de browser vernieuwt.