Dashboard bundle

Dashboard bundle is een verzameling visualisatie-uitbreidingen waarmee u het navigeren en selecteren in uw Qlik Sense-app kunt verbeteren. Als u de bundel tijdens de installatie van Qlik Sense hebt geïnstalleerd, is deze beschikbaar onder Aangepaste objecten in het bedrijfsmiddelenvenster.

De volgende uitbreidingen zijn inbegrepen:

Beperkingen

Wanneer u visualisatie-uitbreidingen uit een door Qlik geleverde uitbreidingsbundel gebruikt, gelden er enkele algemene beperkingen vergeleken met ingebouwde visualisaties, zoals staafdiagrammen. Ga voor meer informatie naar Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object.