Tekst op dia's opmaken

Op een presentatiedia kunt u de grootte van uw teksten wijzigen met de werkbalk voor tekstopmaak. U kunt kleur, grootte, tekenstijl en tekstuitlijning wijzigen. Bovendien beschikt u over opties voor het toevoegen van koppelingen en bladwijzers.

Werkbalk voor het opmaken van tekst voor alineaobjecten

Text formatting toolbar.

Opmerking: Als u een tekstobject wilt opmaken, moet u erop dubbelklikken.

De tekenstijl wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject dat u wilt opmaken.Of klik op het tekstobject en klik op @.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tekst waarvan u de stijl wilt wijzigen.

 3. Klik of een of meer van de opties J, K en L.
 4. Klik buiten het tekstobject of klik op @.

De tekenstijl van de tekst wordt gewijzigd.

De tekengrootte van alinea's wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject Alinea dat u wilt opmaken. Of klik op het tekstobject en klik op @.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tekst waarvan u de tekengrootte wilt wijzigen.

 3. Klik op S naast de aanduiding voor de tekengrootte en selecteer een grootte:XS, S, M, L of XL.
 4. Klik buiten het tekstobject of klik op @.

De tekengrootte van de tekst wordt gewijzigd.

De tekengrootte van titels wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject Titel dat u wilt opmaken.

 2. Sleep een van de hoeken om de tekengrootte te wijzigen.

 3. Klik buiten het tekstobject of klik op @.

De tekengrootte van de tekst wordt gewijzigd.

De tekstuitlijning van alinea's wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject Alinea dat u wilt opmaken. Of klik op het tekstobject en klik op @.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Klik in de tekstalinea die u wilt uitlijnen.
 3. Klik op M, N of O.
 4. Klik buiten het tekstobject of klik op @.

De uitlijning van de tekst wordt gewijzigd.

Opmerking: Standaard wordt de tekst links uitgelijnd.

De tekstkleur wijzigen

Doe het volgende:

 1. Dubbelklik in de presentatieweergave op het tekstobject dat u wilt opmaken. Of klik op het tekstobject en klik op @.

  De werkbalk voor tekstopmaak wordt weergegeven.

 2. Selecteer de tekst waarvan u de kleur wilt wijzigen.

 3. Klik op S naast de kleurenindicator op de werkbalk.

  Er wordt een kleurenpalet weergegeven.

 4. Klik op een kleur in het palet.

 5. Klik buiten het tekstobject of klik op @.

De kleur wordt toegepast op de tekst.