Werkbladweergave

U kunt een werkblad openen vanuit het app-overzicht. In de werkbladweergave kunt u het volgende doen:

  • Analyseren met de app. U voert selecties uit in de visualisaties en gaat dieper in op uw gegevens om inzichten te verwerven.
  • Snapshots van visualisaties maken. U gebruikt de snapshots voor het samenstellen van presentaties voor gegevenspresentaties.
  • De app ontwikkelen of bewerken. U maakt werkbladen en visualisaties die worden gebruikt om gegevens te analyseren. U kunt de werkbladen van een gepubliceerde app niet bewerken, maar met de juiste bevoegdheden kunt u uw eigen werkbladen maken. U kunt ook nog een gegevensbestand in de app laden.

De status van een app (gepubliceerd of niet) bepaalt welke opties beschikbaar zijn in het menu en bewerkingsvenster.

Analyseren

Als eerste stap bij het analyseren van gegevens op een werkblad maakt u selecties in de visualisaties. Met de werkbladnavigatie kunt u snel schakelen tussen de werkbladen en de inhoud bekijken.

Werken met snapshots in werkbladweergave.

Sheet view with visualizations.

A: de werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en andere nuttige opdrachten.  

Werkbalkopties
UI-item Beschrijving

Navigatiemenu met de opties App-overzicht,Gegevensbeheer, Editor voor het laden van gegevens, Gegevensmodelviewer en Hub openen.

Hub openen wordt niet weergegeven als de hub is uitgeschakeld door de beheerder.

Opmerking: Nadat de app is gepubliceerd, kunt u niet naar gegevensbeheer, de editor voor het laden van gegevens of de gegevensmodelviewer navigeren.
¨

Algemeen menu met opties Gegevens toevoegen, Werkblad exporteren naar PDF, Werkblad publiceren, Werkblad dupliceren, Werkblad verwijderen, Help en Info.

Opmerking: Zodra de app is gepubliceerd, kunt u geen gegevens toevoegen.

Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
Opmerking: Wanneer de app eenmaal is gepubliceerd, kunt u geen appgegevens meer bewerken of app-opties openen.
Ç

Toegang tot alle presentaties in de app en een nieuwe presentatie maken.

> Toegang tot alle bladwijzers in de app en een nieuwe bladwijzer maken.
@ Werkblad bewerken.
4 Toegang tot alle werkbladen in de app en een nieuw werkblad maken met werkbladnavigatie.
ê Vorig werkblad.
ë

Volgend werkblad.

See also:

 

B: Selectiebalk

Selectiebalkopties
UI-item Actie
< Stap terug in selecties.
= Stap vooruit in selecties.
: Alle selecties wissen.
F

Slimme zoekactie openen om de volledige gegevensverzameling te doorzoeken.

Ga voor meer informatie naar: Slimme zoekacties gebruiken

9 De selectiefunctie openen. Dit is een uitbreiding van de selectiebalk.

Ga voor meer informatie naar Verkennen met selecties en De selectiefunctie gebruiken.

C: het werkblad

Het werkblad met visualisaties.

Zie Een app via werkbladen structureren voor meer informatie over werkbladen.

D: Inzichtenadviseur

De inzichtenadviseur openen.

Ga voor meer informatie naar Visualisaties van uw gegevens maken met de inzichtenadviseur.

E: Menu-opties

Aanwijsmenu met opties:

Snapshots maken

Hiermee maakt u een snapshot van de visualisatie.

Ga voor meer informatie naar Inzichten voor presentaties verzamelen via snapshots.

Verkenningsmenu

Hiermee kunt u visualisatie-eigenschappen wijzigen zonder selecties te maken of het werkblad te bewerken.

Ga voor meer informatie naar Visuele verkenning.

volledig scherm

Gegevens verkennen op een gedetailleerd niveau dat u kunt uitbreiden, en werken met één visualisatie tegelijk op het werkblad.

Snapshots maken

In de werkbladweergave kunt u snapshots maken van een visualisaties en deze gebruiken om een verhaal te vertellen in de gegevenspresentatie.

U kunt snapshots maken van alle verschillende typen visualisaties maar niet van de filtervakken.

Werken met snapshots in werkbladweergave.

Snapshots options in sheet view

A: Snapshot

Gebruik Å om een snapshot te maken.

Ga voor meer informatie naar: Inzichten voor presentaties verzamelen via snapshots

B: Toetsencombinatie

Gebruik Å in het snelmenu om een snapshot te maken.

Ga voor meer informatie naar Inzichten voor presentaties verzamelen via snapshots.

C: Snapshot-bibliotheek

Gebruik om de snapshot-bibliotheek voor deze visualisatie te openen.

Ga voor meer informatie naar Snapshot-bibliotheek.

Tip: Als de snapshot-bibliotheek wordt geopend vanuit de presentatieweergave, worden alle snapshots van alle visualisaties in de app weergegeven.

Ontwikkelen (bewerken)

U schakelt bewerken van het werkblad en de visualisaties in door op @ Bewerken op de werkbalk te klikken. Het eigenschappenvenster aan de rechterzijde wordt geopend.

Tip: U kunt ook beginnen met bewerken door een werkblad lang aan te raken of door er met de rechtermuisknop op te klikken in het app-overzicht of in het navigatievenster voor werkbladen en vervolgens Bewerken te selecteren in het snelmenu.

In een niet-gepubliceerde app bevat het deelvenster links bedrijfsmiddelen zoals metingen, dimensies, velden en diagrammen. U kunt in dit venster metingen en dimensies maken voor visualisaties.

In een gepubliceerde app bevat het deelvenster links vooraf gemaakte en kant-en-klare masteritems (metingen, dimensies en visualisaties) en diagrammen. U kunt de bestaande werkbladen van een gepubliceerde app niet bijwerken, maar u kunt wel nieuwe werkbladen maken om de app verder te ontwikkelen.

Tip: Als het venster aan de linkerkant is samengevouwen, klikt u op één van de bedrijfsmiddelen in het venster. Als het eigenschappenvenster verborgen is, klikt u rechtsonder op h .
Bewerkingsweergave van een werkblad van een niet-gepubliceerde app, met het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant en het eigenschappenvenster aan de rechterkant.

A: Bedrijfsmiddelenvenster

In het bedrijfsmiddelenvenster van een niet-gepubliceerde app vindt u velden die u kunt gebruiken voor het maken van dimensies en metingen, en diagrammen voor het maken van visualisaties. U kunt ook aangepaste objecten gebruiken om visualisaties te maken. U kunt dimensies, metingen en visualisaties opslaan als masteritems zodat u ze kunt hergebruiken.

In een gepubliceerde app vindt u vooraf gemaakte en kant-en-klare masteritems (metingen, dimensies en visualisaties). Hier worden ook diagrammen en aangepaste objecten aangeboden die u kunt gebruiken om uw eigen visualisatie te maken.

Ga voor meer informatie naar Bedrijfsmiddelenvenster.

B: Zoeken

Gebruik Zoeken in het bedrijfsmiddelenvenster om alle items te doorzoeken.

Ga voor meer informatie naar Zoeken in de bedrijfsmiddelen.

C: Geselecteerd

Een geselecteerde visualisatie met handgrepen om de grootte aan te passen.

Ga voor meer informatie naar Zoeken in de bedrijfsmiddelen.

D: Eigenschappen

Eigenschappen van de geselecteerde visualisatie of het werkblad. De eigenschappen van het werkblad worden getoond als u geen visualisatie hebt geselecteerd.

Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken en bewerken.

F: Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

Hiermee kunt u al uw acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

Ga voor meer informatie naar Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

G: Overzicht

Open het overzicht van variabelen.

Ga voor meer informatie naar Variabelen in uitdrukkingen gebruiken.

Aanraakfuncties voor touchscreen in werkbladweergave

In de tabel vindt u een beschrijving van de aanraakfuncties die u kunt gebruiken in de werkbladweergave.

Aanraakfuncties
Aanraakfunctie Actie
Lang aanraken en loslaten Het snelmenu openen
Lang een visualisatie aanraken Het optiemenu openen
Vegen Bladeren door lijsten en visualisaties
Knijpen In- of uitzoomen op visualisaties
Tikken met twee vingers Een interval in een lijst, tabel of as van staafdiagram selecteren
Vegen met twee vingers Visualisatie van een spreidingsplot draaien
Tikken met drie vingers Zoomniveau van een visualisatie van een spreidingsplot resetten