Het load-script opslaan

Als u een script opslaat, wordt de hele app opgeslagen, maar de gegevens worden niet automatisch opnieuw geladen.

Doe het volgende:

  • Klik op Opslaan op de werkbalk van de editor v oor het laden van gegevens om het script op te slaan.

Het script is nu opgeslagen, maar de app bevat nog steeds oude gegevens van de laatste keer opnieuw laden. Dit wordt op de werkbalk weergegeven. Als u de app wilt bijwerken met nieuwe gegevens, klikt u op Gegevens laden° op de werkbalk van de editor voor het laden van gegevens.

Als u een script opslaat, wordt het automatisch op syntaxisfouten gecontroleerd. Syntaxisfouten worden in de code gemarkeerd en alle scriptsecties met syntaxisfouten worden aangegeven met een ù naast het sectielabel.

Opmerking: Het script wordt automatisch opgeslagen in de app als gegevens worden geladen.