Editor voor laden van gegevens

Het load-script voor gegevens verbindt de app met een gegevensbron en haalt in de app gegevens op uit deze bron. Zodra u de gegevens hebt opgehaald, zijn deze in de app beschikbaar voor analyse. U maakt, bewerkt en voert een script voor het laden van gegevens uit met de editor voor het laden van gegevens.

U kunt een script handmatig bewerken of laten genereren door gegevensbeheer. Complexe scriptinstructies vereisen handmatige bewerking.

Voorbeeld van de editor voor het laden van gegevens.
Data load editor view.

 

A: Werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en andere nuttige opdrachten.

Werkbalkopties
UI-item Beschrijving

Navigatiemenu met de opties App-overzicht, Gegevensbeheer, Gegevensmodelviewer en Hub openen.

Hub openen wordt niet weergegeven als de hub is uitgeschakeld door de beheerder.

Ga voor meer informatie naar .Gegevens in de app beheren met GegevensbeheerGegevens in de app beheren met GegevensbeheerManaging data in the appApp-overzicht en Gegevensmodelviewer.

¨

Algemeen menu met opties Gegevens toevoegen, Help en Info.

Opslaan Het script opslaan.
Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
u

Fouten opsporen in het script.

Ga voor meer informatie naar Fouten in het load-script voor gegevens opsporen.

°

Het script uitvoeren om gegevens te laden. De app wordt automatisch opgeslagen voordat gegevens worden geladen.

Ga voor meer informatie naar Het script voor het laden van gegevens uitvoeren.

h Het venster Gegevensverbindingen openen en sluiten.

B: Gegevensverbindingen

In Gegevensverbindingen maakt u sneltoetsen naar veelgebruikte gegevensbronnen (databases of externe bestanden) en slaat u deze sneltoetsen op.

Ga voor meer informatie naar Verbinding maken met gegevensbronnen.

C: Teksteditor

In de teksteditor bewerkt u de scriptcode. De regels in het script zijn genummerd en de syntaxiscomponenten zijn gemarkeerd met een kleurcode.

De werkbalk van de teksteditor bevat de volgende opdrachten:

Teksteditoropties
UI-item Beschrijving
F

Tekst zoeken en vervangen in het script.

Opmerking toevoegen/verwijderen.
À Code laten inspringen.
à Code laten uitspringen.
D

Help-modus voor syntaxis activeren. Als de Help-modus actief is, verschijnt na een klik op een sleutelwoord (gemarkeerd in blauw) uitgebreide informatie over de syntaxis in de editor.

B De laatste wijziging ongedaan maken (het is mogelijk meerdere stappen ongedaan te maken).
C De wijziging die als laatste ongedaan is gemaakt, opnieuw uitvoeren.

Ga voor meer informatie naar Het load-script voor gegevens bewerken.

D: Secties

U kunt uw script verdelen in secties, zodat het beter leesbaar en eenvoudiger te onderhouden wordt. De secties worden uitgevoerd van boven naar beneden.

Als u gegevens hebt toegevoegd met Gegevens toevoegen, hebt u een sectie in het load-script voor gegevens genaamd Automatisch gegenereerde sectie die de scriptcode bevat die is vereist voor het laden van de gegevens.

Sectie-opties
UI-item Beschrijving
P

Een nieuwe sectie in het script maken.

E Een sectie verwijderen.

Ga voor meer informatie naar De scriptcode organiseren.

E: Uitvoer

Met Uitvoer geeft u alle berichten weer die worden gegenereerd tijdens het laden van gegevens.