De hub

Uw beheerder geeft u een webadres waarmee u Qlik Sense Enterprise kunt starten. Door Qlik Sense te openen, komt u in de hub. In de hub vindt u alle apps waarvoor u toegangsrechten hebt en die u dus kunt gebruiken. Als de hub is uitgeschakeld door de beheerder, komt u in het app-overzicht wanneer Qlik Sense wordt gestart.

Afhankelijk van uw Qlik Sense Enterprise-implementatie wordt in plaats daarvan mogelijk een cloudhub weergegeven. U kunt de apps in een cloudhub weergeven en er interactief mee werken. Zie Cloudhub voor meer informatie.

Qlik Sense Enterprise-hub

U kunt hier uw eigen apps vinden onder Werk, naast apps die zijn gepubliceerd, onderverdeeld in streams.

U kunt uw eigen app vanuit de hub publiceren naar een stream waartoe u publicatietoegang hebt. U kunt uw gepubliceerde apps ook tussen streams verplaatsen via de hub. Apps kunnen ook vanuit de Qlik Management Console worden gepubliceerd.

De Qlik Sense Enterprise-hub met open Werkweergave.

Qlik Sense Enterprise hub.

A: Werkbalk

De werkbalk bevat het algemene menu en andere nuttige opdrachten.

Werkbalkopties
UI-item Beschrijving
Ô Het navigatiemenu in- en uitschakelen.
F U kunt zoeken om gemakkelijk een specifieke app te vinden.
¥

Algemeen menu met opties Dev Hub, Help en Info.

U kunt op klikken op de koppeling Clientverificatie om Qlik Sense Desktop te kunnen gebruiken.

Zie Dev-Hub (alleen in het Engels) voor meer informatie over Dev-Hub.

Zie Qlik Sense Desktop starten voor meer informatie over het starten van Qlik Sense Desktop.

B: Aanmeldingsgegevens

Instellingen aanmeldingsgegevens
UI-item Beschrijving
y

Uw aanmeldgegevens worden weergegeven wanneer u bent aangemeld. Afhankelijk van hoe het Qlik Sense-systeem is ingesteld, moet u zich mogelijk aanmelden door op de knop Aanmelden te klikken.

Wanneer u bent aangemeld, kunt u op y klikken, en vervolgens in het pop-upmenu op y klikken om het dialoogvenster Profiel met de volgende informatie te openen: Gebruikers-ID en Gebruikersdirectory.

Afmelden Klik op y en vervolgens op in het pop-upmenu om zich af te melden.

C: Werkruimte

Werkruimteopties
UI-item Beschrijving
Nieuwe app maken

Een nieuwe app maken. Deze knop is alleen beschikbaar als u gemachtigd bent om apps te maken.

Zie Een app maken voor meer informatie over het maken van een app.

U kunt de apps sorteren op alfabet, op aanmaakdatum of op publicatiedatum, aflopend of oplopend.

ìî Schakel tussen rasterweergave en lijstweergave van de hub, afhankelijk van aan welk soort overzicht u de voorkeur geeft.

D: Persoonlijk

Persoonlijk met al uw eigen apps onder Werk.

Gepubliceerd bevat koppelingen naar uw apps in de gepubliceerde streams.

De bestanden worden gedeeld vanuit QlikView onder QlikView-documenten. Wanneer u een document opent, wordt de bijbehorende URL geopend in een nieuw browservenster. De documenten kunnen niet worden gevonden met de zoekfunctie van Qlik Sense. Mogelijk moet u uw browservenster vernieuwen om recent gedeelde documenten te kunnen bekijken.

Voor meer informatie over QlikView-documenten, zie: QlikView-documenten in Qlik Sense

De rapporten die zijn gedistribueerd vanuit Qlik NPrinting onder Rapporten. Wanneer u een rapport opent, wordt dit geopend in een nieuw browservenster of in de vereiste software, afhankelijk van de bestandsindeling. De rapporten kunnen niet worden gevonden met de zoekfunctie van Qlik Sense. Mogelijk moet u uw browservenster vernieuwen om recent gedistribueerde bestanden te kunnen bekijken.

Zie Qlik NPrinting-rapporten in Qlik Sense voor meer informatie over Qlik NPrinting-rapporten.

Publiceren wordt niet ondersteund in Qlik Sense Desktop, hetgeen betekent dat u alleen uw privé-inhoud ziet. Zie De hub in Qlik Sense Desktop voor meer informatie.

E: Streams

De gepubliceerde apps worden onverdeeld in streams. Zie Publiceren voor meer informatie.

F: Hoofdruimte

In de hoofdruimte worden al uw items weergegeven afhankelijk van uw selectie. Bijvoorbeeld uw eigen apps (onder Werk) of alle apps van de geselecteerde stream.

Plaats de aanwijzer op een app en klik op ] om een kaart met appdetails te openen, zoals publicatiegegevens, beschrijving, locatie en eigenaar.

Zie Apps voor meer informatie over de Qlik Sense-app.

Tip:

Als u Microsoft Internet Explorer gebruikt en de pictogrammen in de hub worden niet correct weergegeven, kunt u een instelling voor de webbrowser wijzigen.

Ga voor meer informatie naar Problemen oplossen - Navigatie en interactie met Qlik Sense.

Cloudhub

Afhankelijk van uw Qlik Sense Enterprise-implementatie wordt er mogelijk een cloudhub weergegeven wanneer u Qlik Sense start. U kunt de apps in een cloudhub weergeven en er interactief mee werken. U kunt echter geen nieuwe apps maken en bestaande apps niet verder ontwikkelen.

In een cloudhub kunnen apps in verzamelingen worden ingedeeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbare verzamelingen en afgeschermde verzamelingen.

Uw organisatie maakt openbare verzamelingen en deelt deze verzamelingen met u. Deze verzamelingen bevatten apps die zijn ontwikkeld en gedeeld door uw organisatie.

U kunt afgeschermde verzamelingen maken. Klik op het pluspictogram in een app om de app aan een afgeschermde verzameling toe te voegen. In het venster dat wordt geopend, kunt u de app ook uit een verzameling verwijderen of een nieuwe verzameling maken.

U kunt ook verzamelingen maken door op uw profielpictogram te klikken en Mijn verzamelingen te selecteren. In het venster dat wordt geopend, kunt u ook verzamelingen weergeven en openen.

U kunt ook apps markeren als favoriet. Als u een app als favoriet wilt markeren, klikt u op het sterpictogram in de app. Als u uw favorieten wilt weergeven, klikt u op uw profielpictogram en selecteert u Mijn favorieten.

Cloudhubweergave met onlangs toegevoegde verzamelingen en recente favorieten.

Qlik Sense Cloud hub view.