ODBC

U kunt op twee manieren toegang verkrijgen tot een DBMS (Database Management System) via ODBC met Qlik Sense.

 • Installeer een ODBC-stuurprogramma voor de DBMS in kwestie en maak een gegevensbron DSN. Dit wordt in dit gedeelte beschreven.
 • Gebruik de Database-connectoren in het Qlik ODBC Connector Package dat de meestgebruikte ODBC-bronnen ondersteunt. Hiermee kunt u de gegevensbron in Qlik Sense definiëren zonder gebruik te hoeven maken van de Microsoft Windows ODBC Data Source Administrator. Als u direct verbinding wilt maken met een database via een van de voor Qlik gelicentieerde ODBC-stuurprogramma’s in het ODBC Connector Package, raadpleegt u de instructies voor Database-connectoren op de Help-site voor Qlik Connectors.

Opmerking: In het dialoogvenster Nieuwe verbinding maken (ODBC) worden de Gebruikers-DSN-verbindingen weergegeven die zijn geconfigureerd. Wanneer u de Qlik Sense Desktop gebruikt, geeft de lijst met DSN-verbindingen de ODBC-stuurprogramma's weer die zijn opgenomen in de ODBC Connector Package. Ze worden aangegeven met het "Qlik-" dat is gekoppeld aan de naam (bijvoorbeeld Qlik-db2). Deze stuurprogramma's kunnen niet worden gebruikt om een nieuwe ODBC-verbinding te maken. Ze worden exclusief gebruikt door de databaseconnectoren in de ODBC Connector Package. De stuurprogramma's ODBC van de ODBC Connector Package worden niet weergegeven wanneer u Qlik Sense gebruikt in een serveromgeving.

U kunt ook gegevens uit de database exporteren naar een bestand dat door Qlik Sense kan worden gelezen.

In het algemeen worden diverse ODBC-stuurprogramma's geïnstalleerd met Microsoft Windows. U kunt extra stuurprogramma's aanschaffen bij een softwareleverancier, zoeken op het internet of verkrijgen van de DBMS-fabrikant. Sommige stuurprogramma's zijn gratis verkrijgbaar.

De hier beschreven ODBC-interface is de interface op de clientcomputer. Als u ODBC wilt gebruiken voor toegang tot een relationele database met meerdere gebruikers op een netwerkserver, hebt u misschien extra DBMS-software nodig die een client toegang geeft tot de database op de server. Neem voor meer informatie over de benodigde software contact op met de DBMS-leverancier.

ODBC-gegevensverbindingsinstellingen

ODBC-gegevensverbindingsinstellingen
UI-item Beschrijving
Gebruikers-DSN

Systeem-DSN

Selecteer met welk type DSN u verbinding wilt maken.

Bij Gebruikers-DSN-bronnen moet u opgeven of een 32-bits stuurprogramma wordt gebruikt via Gebruik 32-bits verbinding.

Systeem-DSN-verbindingen kunnen worden gefilterd als 32-bits of 64-bits.

Single Sign-On

U kunt inschakelen bij het maken van een verbinding met - of -gegevensbronnen.Single Sign-On (SSO)SAP HANASQL Server

Zie SAP HANA configureren voor SAML toegang met eenmalige aanmelding met Qlik Sense (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Als deze optie niet wordt geselecteerd, worden referenties van Engine-servicegebruikers gebruikt, tenzij u referenties opgeeft in Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Als deze optie is geselecteerd, worden referenties van Engine-servicegebruikers of Gebruikersnaam / Wachtwoord gebruikt voor een -aanmelding, gevolgd door een aanmelding bij () waarbij gebruik wordt gemaakt van de huidige referenties van de gebruiker.WindowsSAMLSAP HANAWindowsSQL Server

Gebruikersnaam

Gebruikersnaam om verbinding mee te maken, indien vereist door de gegevensbron.

Laat dit veld leeg als u gebruikersreferenties van de Engine-service wilt gebruiken of als de gegevensbron geen referenties vereist.

Wachtwoord

Wachtwoord om verbinding mee te maken, indien vereist door de gegevensbron.

Laat dit veld leeg als u gebruikersreferenties van de Engine-service wilt gebruiken of als de gegevensbron geen referenties vereist.

Naam Naam van de gegevensverbinding.

ODBC-stuurprogramma's toevoegen

Er moet een ODBC-stuurprogramma voor uw DBMS (DataBase Management System) worden geïnstalleerd om Qlik Sense toegang tot uw database te verlenen. Voor meer details raadpleegt u de documentatie voor de DBMS die u gebruikt.

64-bits en 32-bits versies van de ODBC-configuratie

Een 64-bits versie van het besturingssysteem Microsoft Windows bevat de volgende versies van het programma Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC) Data Source Administrator (Odbcad32.exe):

 • De 32-bits versie van het Odbcad32.exe-bestand staat in de map %systemdrive%\Windows\SysWOW64.
 • De 64-bits versie van het Odbcad32.exe-bestand staat in de map %systemdrive%\Windows\System32.

ODBC-gegevensbronnen maken

Er moet een ODBC-gegevensbron worden gemaakt voor de database als u deze wilt kunnen gebruiken. Dit kunt u doen tijdens de ODBC-installatie of op een later moment.

Opmerking: Voordat u begint met het maken van gegevensbronnen, moet er worden besloten of het Gebruikers-DSN of Systeem-DSN (aanbevolen) moeten zijn. U kunt alleen gebruikersgegevensbronnen bereiken als u over de juiste gegevensreferenties beschikt. In een serverinstallatie moet u gewoonlijk systeemgegevensbronnen maken om de gegevensbronnen met andere gebruikers te kunnen delen.

Doe het volgende:

 1. Open Odbcad32.exe.

 2. Ga naar het tabblad Systeem-DSN om een systeemgegevensbron te maken.

 3. Klik op Toevoegen.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken wordt geopend. Hierin wordt een lijst weergegeven van de geïnstalleerde ODBC-stuurprogramma's.

 4. Als het juiste ODBC-stuurprogramma wordt weergegeven, selecteert u dit en klikt u op Voltooien.

  Er wordt een speciaal dialoogvenster voor het geselecteerde database-stuurprogramma geopend.

 5. Geef uw gegevensbron een naam en stel de nodige parameters in.
 6. Klik op OK.