Gegevensmodelviewer

De gegevensmodelviewer biedt een overzicht van de gegevensstructuur van een app. U kunt gedetailleerde metagegevens over de tabellen en velden weergeven. U kunt vanuit de gegevensvelden ook dimensies en metingen maken.

Opmerking: Direct Discovery-tabellen worden aangeduid met ÿ. Ga voor meer informatie naar Toegang krijgen tot grote gegevensverzamelingen met Direct Discovery.
De gegevensmodelviewer geeft een overzicht van de gegevensstructuur van een app weer.

Data model viewer.

A: de werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en andere nuttige opdrachten.

Werkbalkopties
UI-item Beschrijving

Navigatiemenu met de opties App-overzicht, Gegevensbeheer, Editor voor het laden van gegevens en Hub openen.

Hub openen wordt niet weergegeven als de hub is uitgeschakeld door de beheerder.

¨ Algemeen menu met de opties Help en Info.
Opslaan Wijzigingen opslaan.
Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
t Vouw alle tabellen samen om alleen de tabelnaam weer te geven.
å Maak alle tabellen kleiner om de tabelnaam en alle velden met associaties met andere tabellen weer te geven.
s Vouw alle tabellen uit om alle velden weer te geven.
+ Interne tabelweergave - het Qlik Sense-gegevensmodel inclusief synthetische velden.
7 Brontabelweergave - het gegevensmodel van de brongegevenstabellen.
ì Menu Opmaak met de opties Opmaak raster, Automatische opmaak en Opmaak herstellen.
j Open en sluit het voorbeeldvenster.

B: Overzicht

Een overzicht van alle tabellen en velden in de app en van de onderlinge associaties. U kunt het zoomniveau wijzigen door op Y, Z te klikken of door de schuifregelaar te gebruiken. Klik op ü om het zoomniveau te herstellen naar 1:1.

U kunt de tabelopmaak (positie en grootte) vergrendelen door op [ te klikken. U kunt de tabelopmaak ontgrendelen door op \ te klikken.

Ga voor meer informatie naar Het gegevensmodel weergeven.

C: Deelvenster Voorbeeld

Het voorbeeldvenster met details over de tabellen en velden.

Ga voor meer informatie naar Voorbeeld van tabellen en velden in de gegevensmodelviewer.

See also: