App-overzicht

Als u vanuit de hub een app opent, gaat u naar het app-overzicht. Hier ziet en beheert u alle inhoud in de app. De inhoud van het hoofdgebied is afhankelijk van welke categorie u hebt geselecteerd: werkbladen, bladwijzers of presentaties.

Als de hub is uitgeschakeld door de beheerder, komt u in het app-overzicht wanneer Qlik Sense wordt gestart.

U vindt de inhoud die deel uitmaakt van de gepubliceerde app in het bovenste gedeelte van het hoofdgebied. U kunt geen inhoud toevoegen aan het basisgedeelte van de gepubliceerde app. Uw privé-inhoud wordt weergegeven onder Mijn werkbladen/Mijn bladwijzers/Mijn presentaties. Afhankelijk van uw toegangsrechten, is het u mogelijk toegestaan om uw privé-inhoud te publiceren zodat andere gebruikers van de app deze kunnen verkennen.

Opmerking: Publiceren wordt niet ondersteund in Qlik Sense Desktop, hetgeen betekent dat u alleen uw privé-inhoud ziet in de hub bij gebruik van Qlik Sense Desktop.

App Overview screen.

A: de werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en de naam van de app.
UI-item Beschrijving

Navigatiemenu met opties Gegevensbeheer,Editor voor laden van gegevens, Gegevensmodelviewer en Hub openen.

Hub openen wordt niet weergegeven als de hub is uitgeschakeld door de beheerder.

¨

Algemeen menu met opties Gegevens toevoegen, Help, Info en Touchscreenmodus.

Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
Opmerking: Nadat de app is gepubliceerd, kunt u niet naar gegevensbeheer, de editor voor het laden van gegevens of de gegevensmodelviewer navigeren.
Opmerking: Zodra de app is gepubliceerd, kunt u geen gegevens toevoegen.
Opmerking: Wanneer de app eenmaal is gepubliceerd, kunt u geen appgegevens meer bewerken of app-opties openen.

See also:

 
  • See also:

B: Nieuwe-werkbladknop en weergavewisselknoppen

U kunt nieuwe werkbladen maken en schakelen tussen raster- en lijstweergave.
UI-item Beschrijving
Nieuw werkblad maken Maak een nieuw werkblad.
ì Rasterweergave inschakelen.
î Lijstweergave inschakelen.

C: Werkbladen, bladwijzers of presentaties weergeven

Selecteer of u werkbladen, bladwijzers of presentaties in het hoofdgebied wilt weergeven.
UI-item Beschrijving
4 Toegang tot alle werkbladen in de app en het maken van een nieuw werkblad.
> Toegang tot alle bladwijzers in de app.
Ç Toegang tot alle presentaties in de app en een nieuwe presentatie maken.

D: Werkbladdetails

E: Privéwerkbladen

Aanraakfuncties in het app-overzicht

Aanraakfuncties die in het app-overzicht worden gebruikt
Actie Beschrijving
Lang aanraken en slepen Een item verplaatsen naar een nieuwe locatie
Lang aanraken en loslaten Het snelmenu openen.