Wat is er nieuw in Qlik Sense November 2018?

Ontwikkelingen op het gebied van Augmented Intelligence

Precedentgebaseerd leren

Het moment is aangebroken dat we Qlik Sense November 2018 kunnen aankondigen. We introduceren machine learning met mogelijkheden voor precedent-/applicatiegebaseerd leren. Gebruikers kunnen Cognitive Engine voeden met informatie uit het product om slimmere inzichten en resultaten te verkrijgen.

Lichte bewerking van Inzichtenadviseur

Gebruikers kunnen nu lichte bewerkingen uitvoeren met Inzichtenadviseur. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers voorgestelde visualisaties en door Cognitive Engine aangeboden analyses wijzigen, wat hun meer flexibiliteit en controle geeft bij het ontdekken van inzichten.

Visualisaties van uw gegevens maken met Inzichtenadviseur

Nieuwe functies voor geavanceerde bewerkingen

Alternatieve states

We hebben de functionaliteit voor alternatieve states beschikbaar gemaakt, die voorheen alleen via API-aanroepen beschikbaar was. Met alternatieve states kunt u visualisaties maken voor vergelijkende analyses op basis van een andere state dan de standaardselectie-state. Alternatieve states zijn een nieuw type masteritem. Zodra u een alternatieve state hebt gemaakt, kunt u deze met behulp van een nieuwe optie onder Uiterlijk toepassen op werkbladen of visualisatieobjecten. Met deze functie kunt u verschillende selecties voor dezelfde dimensie maken en deze vergelijken in één visualisatie, of in twee of meer visualisaties naast elkaar. U kunt ook een alternatieve state instellen voor een uitdrukking met behulp van set-analyse. Op die manier kunt u complexe vergelijkende analyses maken.

Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse

Weergegeven set-analyse

Deze functie maakt het ontwikkelaars gemakkelijker om uitdrukkingen te maken met de juiste set-analysesyntaxis.

Verbeteringen in set-uitdrukking

Set-uitdrukking in het dialoogvenster van de uitdrukkingseditor is verbeterd.

Uitdrukkingseditor

Werken met de uitdrukkingseditor

Enkele selectie in velden

Deze functionaliteit ondersteunt use cases van begeleide analyse waarin een enkele selectie voor veranderingen in de analysestroom zorgt. Met de nieuwe veldinstellingen in Qlik Sense kunnen ontwikkelaars de optie ‘Altijd één geselecteerde waarde’ voor een bepaald veld inschakelen. De mogelijkheid om te zorgen dat er altijd één waarde geselecteerd is, is te gebruiken in toepassingen waar meer controle over voorwaarden in uitdrukkingen, lokalisatievereisten en andere use cases van begeleide analyse nodig is.

Altijd één geselecteerde waarde

Volledig ondersteunde Dashboard-uitbreidingsbundel [nr. 1]

In Qlik Sense November 2018 worden uitbreidingsbundels geïntroduceerd. Deze Dashboard-uitbreidingsbundel kan naast Qlik Sense worden geïnstalleerd en wordt volledig ondersteund door Qlik. Gebruikers kunnen desgewenst afzien van deze bundeloptie. De objecten die in deze bundel zijn opgenomen, waren voorheen als populaire uitbreidingen in Qlik Branch beschikbaar. Als onderdeel van het Qlik-aanbod zal Qlik de kwaliteit en prestaties van deze objecten bij versie-upgrades behouden en waarborgen. Deze uitbreidingsobjecten zijn volledig functioneel, maar beschikken niet over andere productstandaarden, zoals toegankelijkheid, meerdere talen en RTL (rechts naar links).

De Dashboard bundle (Dashboard-bundel) omvat:

  • Date range picker (Datumbereikkiezer): hiermee kunnen gebruikers snel en gemakkelijk datums en bereikwaarden selecteren.
  • Navigation button (Navigatieknop): hiermee kunnen gebruikers snel naar werkbladen, presentaties en websites navigeren. Er kunnen ook acties als selecties en set-variabelen mee worden geactiveerd.
  • On-Demand reporting (On-demand-rapportage): Qlik NPrinting-rapporten kunnen nu vanuit apps worden gegenereerd.
  • Tabbed container (Tabcontainer): mogelijkheid om tussen visualisaties te schakelen met tabbladen.
  • Show/hide container (Container voor tonen/verbergen): vergelijkbaar met tabcontainers, maar nu met toonvoorwaarden.
  • Variable input (Variabeleninvoer): gebruikers kunnen waarden instellen met knoppen, vervolgkeuzelijsten, schuifregelaars en invoervakken.

Dashboard bundle (Dashboard-bundel)

Nieuwe manieren om samen te werken

Deelbare koppelingen naar Qlik Sense-diagrammen

U kunt nu diagramkoppelingen met aangepaste selectie-states delen. Dit houdt in dat u eerste inzichten kunt delen en snel een verdere analyse kunt verkrijgen.

Deze functie is momenteel alleen beschikbaar in Qlik Cloud Services en Qlik Sense Enterprise voor elastische implementaties.

Ontwikkelingen op het gebied van visualisaties en kaarten

Nieuwe laag in kaartdiagrammen

Er is nu een nieuwe laag voor kaartdiagrammen beschikbaar, waarmee cirkel- of staafdiagrammen boven op een kaart kunnen worden weergegeven om de verdeling van verschillende typen waarden te illustreren.

Kaarten

Verbeterd cirkeldiagram

Cirkeldiagrammen ondersteunen nu een tweede meting zodat verschillende waarden kunnen worden weergegeven aan de hand van de straal. Deze visualisatie wordt ook een roosdiagram genoemd.

Cirkeldiagram

Instelling voor ondoorzichtigheid van omtrek

De ondoorzichtigheid van de omtrek kan nu met een schuifregelaar worden ingesteld voor een betere leesbaarheid, vooral bij kleine functies.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van tegelkaartservices

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van tegelkaartservices, zoals Bing Kaarten, worden nu ondersteund door de achtergrondlaag van kaartdiagrammen.

Verbeterd beheer

Verbeteringen in importeren en exporteren van apps

Dankzij verbeteringen in het importeren en exporteren van apps kunt u apps nu met of zonder gegevens vanuit de QMC importeren en exporteren.

Apps exporteren (alleen in het Engels)

Apps vervangen (alleen in het Engels)

Multi-cloudontwikkelingen

Het multi-cloudaanbod van Qlik omvat nu vereenvoudigde configuratieopties met zelfondertekende JSON Web Tokens (JWT’s). Dit houdt in dat componenten kunnen worden verbonden zonder dat daarvoor specifieke functies van een IdP nodig zijn. Daarnaast kan Qlik Cloud Services nu worden geïntegreerd met ADFS als de identiteitsproviders waarmee klanten met een Active Directory-infrastructuur hun gebruikers kunnen verifiëren.

MSC - Deployments (alleen in het Engels) (MSC – Implementaties)

Toegankelijkheid

Toegankelijke keuzelijsten, toetsenbordnavigatie en schermlezermogelijkheden voor toegang tot keuzelijsten.

Toetsenbordnavigatie en sneltoetsen in Qlik Sense