Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Extra veldinfo

Extra veldinfo biedt de mogelijkheid om metagegevens toe te voegen aan de velden in uw gegevensmodel. Er zijn twee verschillende soorten extra veldinfo:

  • Extra systeeminfo

    Extra systeeminfo wordt automatisch gegenereerd bij het uitvoeren van het script en het laden van gegevens. Bepaalde extra info kan worden bewerkt in het script. Extra systeeminfo wordt altijd voorafgegaan door een $-teken.

  • Aangepaste extra info

    U kunt aangepaste extra info toevoegen aan velde in het load-script voor gegevens met behulp van de opdracht Tag. Aangepaste extra info mag niet dezelfde naam gebruiken als al voor de extra systeeminfo wordt gebruikt.

    Zie Tag en Untag voor meer informatie over tags.

Extra systeeminfo

De volgende extra systeeminfo wordt automatisch gegenereerd bij het laden van gegevens.

Extra systeeminfo
Tag Beschrijving Kan worden bewerkt in het script
$system

Systeemveld dat wordt gegenereerd door Qlik Sense tijdens de scriptuitvoering.

Ga voor meer informatie naar Systeemvelden.

Nee
$key Sleutelvelden die een koppeling bieden tussen twee of meer tabellen. Nee
$keypart Het veld maakt deel uit van een of meer synthetische sleutels. Nee
$syn

Synthetische sleutel

Ga voor meer informatie naar Synthetische sleutels.

Nee

$hidden

Verborgen veld, oftewel een veld dat niet wordt weergegeven in een lijst voor veldselectie bij het maken van visualisaties, dimensies of metingen. U kunt nog steeds verborgen velden gebruiken in uitdrukkingen, maar u moet de veldnaam typen.

U kunt de systeemvariabelen HidePrefix en HideSuffix gebruiken om in te stellen welke velden moeten worden verborgen.

Ga voor meer informatie naar HidePrefix en HideSuffix .

Ja
$numeric Alle waarden (niet-NULL) in het veld zijn numeriek. Ja
$integer Alle waarden (niet-NULL) in het veld zijn gehele getallen. Ja
$text Geen waarden in het veld zijn numeriek. Ja
$ascii Veldwaarden bevatten alleen standaard ASCII-tekens. Ja
$date Alle waarden (niet-NULL) in het veld kunnen als datums (gehele getallen) worden geïnterpreteerd. Ja
$timestamp Alle waarden (niet-NULL) in het veld kunnen als tijdsstempels worden geïnterpreteerd. Ja
$geoname Veldenwaarden bevatten namen van geografische locaties die verband houden met een puntveld ($geopoint) en/of een regioveld ($geomultipolygon). Ja
$geopoint Veldwaarden bevatten geometrische puntgegevens, die punten vertegenwoordigen op een kaart in de indeling [breedtegraad, lengtegraad]. Ja
$geomultipolygon Veldwaarden bevatten geometrische polygongegevens die regio's op een kaart aangeven. Ja

Afgeleide veldtags

De volgende tags kunnen worden gebruikt bij het opgeven van afgeleide velden om te specificeren hoe de velden moeten worden gebruikt en weergegeven op een aaneengesloten as in een lijndiagram. U kunt de tags bewerken in het load-script voor gegevens.

Afgeleide veldtags
Tag Beschrijving
$axis De tag $axis wordt gebruikt om op te geven dat het veld een vinkje moet genereren op de aaneengesloten as van het diagram.

$qualified

$simplified

U kunt een gekwalificeerde en een vereenvoudigde versie van een aslabel opgeven door twee verschillende velden af te leiden. Het gekwalificeerde veld wordt weergegeven als label wanneer wordt ingezoomd op een dieper niveau van de as, voor het weergeven van de volledige context.

Zo kunt u bijvoorbeeld twee velden genereren bij het weergeven van gegevens per kwartaal:

Een vereenvoudigd veld, met de tag $simplified, dat kwartaal weergeeft, zoals 'Q1', en een gekwalificeerd veld met de tag $qualified, dat jaar en kwartaal weergeeft, zoals '2016-Q1'.

Wanneer wordt uitgezoomd op de tijdas, geeft de as labels op twee niveaus weer, voor het jaar (2016) en kwartaal (K1), met behulp van het vereenvoudigde veld. Wanneer u inzoomt, geeft de as labels weer voor kwartaal en maand, en wordt het gekwalificeerde veld (2016-Q1) gebruikt om het volledige jaar als context voor het kwartaal te bieden.

$cyclic De tag $cyclic wordt gebruikt voor cyclische velden, bijvoorbeeld kwartaal of maand, met een dubbele gegevensnotatie.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!