Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Draaien van kruistabelgegevens in Gegevensbeheer ongedaan maken

Een kruistabel is een veel voorkomend type tabel die bestaat uit een matrix van waarden tussen twee rechthoekige lijsten met koptekstgegevens.

De kruistabel bevat vaak niet de optimale opmaak voor het koppelen van gegevens met andere gegevenstabellen. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de draaiing van gegevens die in kruistabelopmaak zijn geladen ongedaan kunt maken, door delen ervan met behulp van Gegevensbeheer naar rijen te transponeren.

De draaiing van gegevens die in kruistabelopmaak zijn geladen ongedaan maken, door delen ervan naar rijen te transponeren.

From crosstab to unpivoted crosstab.

Wat is een kruistabel?

Een kruistabel bevat een aantal kwalificerende kolommen, die op een eenvoudige manier te lezen moeten zijn, en een matrix met waarden. In dit geval is er één kwalificerende kolom, Year, en een matrix van verkoopgegevens per maand.

Kruistabel
Year Jan Feb Mar Apr May Jun
2008 45 65 78 12 78 22
2009 11 23 22 22 45 85
2010 65 56 22 79 12 56
2011 45 24 32 78 55 15
2012 45 56 35 78 68 82

Als u deze tabel gewoon in Qlik Sense laadt, resulteert dat in een veld voor Year en een veld voor elk van de maanden. Dat is meestal niet wat u wilt. U zou waarschijnlijk liever drie velden laten genereren:

 • Het kwalificerende veld, in dit geval Year, groen gemarkeerd in de bovenstaande tabel.
 • Het kenmerkveld, in dit geval vertegenwoordigd door de namen van de maanden Jan - Jun, die geel zijn gemarkeerd. Voor dit veld is de naam Month geschikt.
 • Het gegevensveld, blauw gemarkeerd. In dit geval vertegenwoordigen zij verkoopgegevens, dus is de naam Sales geschikt.

Dit is mogelijk door in de tabeleditor van Gegevensbeheer de optie Niet meer draaien te kiezen en de veldenJan - Jun te selecteren. Hiermee wordt de volgende tabel gemaakt:

Tabel met ongedaan gemaakte draaiing
Year Month Sales
2008 Jan 45
2008 Feb 65
2008 Mar 78
2008 Apr 12
2008 May 78
2008 Jun 22
2009 Jan 11
2009 Feb 23
... ... ...

Een kruistabeldraaiing ongedaan maken en een platte tabel maken

Doe het volgende:

 1. Voeg een gegevensbestand aan uw app toe in kruistabelopmaak.
 2. Klik in Gegevensbeheer in de tabel op Edit om de tabeleditor te openen.
 3. Klik op Niet meer draaien.
 4. Selecteer welke velden u wilt omzetten naar rijen. U hebt minimaal één kwalificerend veld nodig waarvoor de draaiing niet ongedaan is gemaakt. Er zijn twee manieren om de selecties te maken.

  • Klik op de veldkopteksten die u wilt transponeren. Selecteer geen velden die u als kwalificerende velden wilt behouden.
  • Klik op de kopteksten van de velden die u als kwalificerende velden wilt behouden en kies in het veldmenu vervolgens Selecties omkeren. Dit is de eenvoudigste manier als u een groot aantal velden wilt transponeren.
 5. Klik opNiet meer draaien toepassen.

  De geselecteerde gegevens zijn nu getransponeerd naar rijen met twee velden, Tabelnaam.Kenmerkveld en Tabelnaam.Gegevensveld.

 6. Wijzig de naam Kenmerkveld in het voorbeeld hierboven in een relevante naam Month.
 7. Wijzig de naam Gegevensveld in het voorbeeld hierboven in een relevante naam Sales.

U hebt de draaiing van de kruistabel nu ongedaan gemaakt en een platte tabel gemaakt, waarmee u eenvoudiger andere gegevens in de app kunt koppelen.

Terug naar de oorspronkelijke kruistabel

U kunt teruggaan naar de oorspronkelijke kruistabelopmaak van uw gegevensbron door in de tabeleditor te klikken op Niet meer draaien ongedaan maken. Als u koppelingen naar andere gegevens in de app hebt gemaakt, worden deze koppelingen verwijderd.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!