Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevensbestanden bijvoegen en de gegevens toevoegen aan de app

U kunt gegevensbestanden aan uw app toevoegen en de gegevens in uw app gebruiken.

Een bijgevoegd bestand is alleen beschikbaar in de app waar het aan gekoppeld is. Er is geen verbinding met uw oorspronkelijke gegevensbestand, dus als u het oorspronkelijke bestand bijwerkt, moet u het gekoppelde bestand vernieuwen.

Waarschuwing Verwijder voordat u de app publiceert alle bijgevoegde bestanden met sectietoegangsinstellingen als u blootstelling van vertrouwelijke gegevens wilt voorkomen. Bijgevoegde bestanden worden meegenomen als de app wordt gepubliceerd. Als de gepubliceerde app wordt gekopieerd, worden de bijgevoegde bestanden meegeleverd met de kopie. Indien echter beperkingen voor sectietoegang zijn toegepast op de bijgevoegde gegevensbestanden, blijven de sectietoegangsinstellingen niet behouden wanneer de bestanden worden gekopieerd. Gebruikers van de gekopieerde app kunnen daardoor alle gegevens in de bijgevoegde bestanden bekijken.

Zie Gegevensbeveiliging beheren met Section Access voor meer informatie over sectietoegang.

Beperkingen

 • De maximumgrootte van een bestand dat bij de app wordt bijgevoegd, is 50 MB.
 • De maximale totale grootte van de bestanden die aan de app zijn gekoppeld, inclusief de afbeeldingsbestanden die naar de mediabibliotheek zijn geüpload, is 200 MB.
 • Het is niet mogelijk om bestanden bij te voegen in Qlik Sense Desktop.

Snel verschillende gegevensbestanden bijvoegen

De snelste en in de meeste gevallen gemakkelijkste manier om een reeks van gegevensbestanden te koppelen en toe te voegen aan uw app is het simpelweg naar de app slepen van de bestanden.

Doe het volgende:

 • Sleep een of meer gegevensbestanden naar uw app en zet ze neer.

  De bestanden worden geüpload, bij de app gevoegd en toegevoegd aan het gegevensmodel.

Als u op deze manier bestanden bijvoegt, probeert Qlik Sense de optimale instellingen te selecteren voor het laden van de gegevens, zodat bijvoorbeeld ingesloten veldnamen, veldscheidingsteken of de gebruikte tekenset worden herkend. Als een tabel wordt toegevoegd met instellingen die niet optimaal zijn, kunt u de instellingen corrigeren door de tabel te openen in de tabeleditor en vervolgens op Selecteer gegevens uit bron te klikken.

InformatieHet is niet mogelijk bestanden in de editor voor het laden van gegevens of in de gegevensmodelviewer neer te zetten.

Zie Een tabel bewerken voor meer informatie over tabellen.

Een enkel gegevensbestand bijvoegen

U kunt gegevensbestanden één voor één bijvoegen. Op die manier krijgt u meer controle over instellingen voor het importeren van bestanden, bijvoorbeeld ingesloten veldnamen, veldscheidingstekens of gebruikte tekenset.

Waarschuwing

Voeg geen tabel toe in Gegevensbeheer als die tabel al als gescripte tabel met dezelfde naam en dezelfde kolommen aan de editor voor laden van gegevens is toegevoegd.

Doe het volgende:

 1. Open een app.
 2. Open Gegevensbeheer en klik vervolgens op Toevoegen. U kunt ook klikken op Gegevens toevoegen in het menu.
 3. Sleep een gegevensbestand of selecteer een bestand op de computer dat u wilt laden.

  Als u probeert een bestand te koppelen met dezelfde naam als een reeds gekoppeld bestand, kunt u het gekoppelde bestand vervangen door het nieuwe bestand.

  InformatieElk gekoppelde bestand moet een unieke bestandsnaam hebben.
 4. Selecteer de tabellen en velden om te laden.

  Ga voor meer informatie naar Gegevensvelden selecteren.

 5. U kunt optioneel kiezen om een gegevensfilter toe te passen als u een subset wilt selecteren van de gegevens in de velden die u hebt geselecteerd.

  Selecteer Filters als uw gegevensbron een bestand is. Klik naast de tabel waaraan u een filter wilt toevoegen op Filter toevoegen, selecteer een veld en een voorwaarde en voer vervolgens een waarde in waarop moet worden gefilterd. Zie Gegevens uit bestanden filteren voor meer informatie.Filtering data

  Informatie

  Qlik Sense ondersteunt geen filters in datumvelden uit QVD -bestanden.

  Houd rekening met het volgende:

  • U kunt meerdere filters toepassen op een veld.
  • U kunt gegevensfilters verwijderen in de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer of via Selecteer gegevens uit bron. De wijzigingen worden van kracht zodra u de gegevens opnieuw laadt door op de knop Gegevens laden te klikken.
 6. Klik op Gegevens toevoegen om de gegevens te openen in de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer. Hierdoor kunt u meer gegevensbronnen toevoegen, de gegevens transformeren en de tabellen koppelen in Gegevensbeheer.

  Gegevensprofilering is standaard ingeschakeld wanneer u op Gegevens toevoegen klikt. Gegevensprofilering zorgt voor het volgende:

  • Raadt gegevenskoppelingen aan.
  • Kwalificeert automatisch gemeenschappelijke velden tussen tabellen. Dit voegt een unieke, op de tabelnaam gebaseerde prefix toe.
  • Wijst datum- en tijdvelden toe aan autoCalendar.

  Tabellen worden niet automatisch gekoppeld op basis van gemeenschappelijke veldnamen. U kunt tabellen koppelen in de weergave Koppelingen.

  TipAls u de gegevens rechtstreeks in de app wilt laden, klikt u op More en schakelt u vervolgens gegevensprofilering uit. Hierdoor worden, wanneer u gegevens toevoegt, ook alle bestaande gegevens opnieuw geladen vanuit gegevensbronnen. Tabellen zullen automatisch worden gekoppeld op basis van gemeenschappelijke veldnamen. Er zullen geen datum- en tijdvelden worden gemaakt.

  Ga voor meer informatie naar Gegevenskoppelingen beheren.

 7. Klik op Gegevens laden wanneer u gereed bent met het voorbereiden van de gegevens. Als er ernstige problemen worden gevonden, moet u de problemen verhelpen in Gegevensbeheer voordat u gegevens kunt laden naar de app.

  Ga voor meer informatie naar Problemen oplossen - Gegevens laden.

Een bijgevoegd bestand verwijderen

Als u een tabel verwijdert op basis van een bijgevoegd bestand in Gegevensbeheer, wordt de tabel uit het gegevensmodel verwijderd, maar blijft het bijgevoegde gegevensbestand in de app staan. U kunt het gegevensbestand permanent uit de app verwijderen.

Doe het volgende:

 1. Open een app.
 2. Open Gegevensbeheer en klik vervolgens op Add.

 3. Klik op Bijlage Bijgevoegde bestanden.
 4. Verwijder het gewenste bestand.

Het gegevensbestand wordt nu permanent verwijderd uit de app.

WaarschuwingAls u een bijgevoegd bestand dat in de app wordt gebruikt hebt verwijderd, moet u eerst de verwijzingen naar het bestand in Gegevensbeheer of in het load-script verwijderen voordat u de app opnieuw kunt laden. U kunt load-scripts bewerken in de editor voor het laden van gegevens.

Gegevens opnieuw laden vanuit een bijgevoegd bestand

Een bestand dat u voor een app uploadt, wordt aan de app toegevoegd. Het is alleen beschikbaar voor die app.

Er is geen verbinding met uw oorspronkelijke gegevensbestand. Als u het oorspronkelijke bestand bijwerkt, moet u het bij de app gevoegde bestand vernieuwen. Vervolgens kunt u de bijgewerkte gegevens in de app laden. Nadat u de gegevens opnieuw hebt geladen in Gegevensbeheer, klikt u op opnieuw laden (Gegevens vernieuwen vanuit bron) om de bijgewerkte gegevens in de tabelweergave te bekijken.

Waarschuwing

Voeg geen tabel toe in Gegevensbeheer als die tabel al als gescripte tabel met dezelfde naam en dezelfde kolommen aan de editor voor laden van gegevens is toegevoegd.

Doe het volgende:

 1. Open een app.
 2. Open Gegevensbeheer en klik vervolgens op Add.

 3. Klik op Bijlage Bijgevoegde bestanden.
 4. Vervang het bestaande bestand. Het bijgewerkte bestand moet dezelfde naam hebben als het oorspronkelijke bestand. De inhoud van het gegevensbestand wordt vernieuwd.
 5. Klik op Gegevens toevoegen. Zorg dat gegevensprofilering is ingeschakeld door op Meer te klikken.
 6. Klik op de tabel in de weergave Koppelingen of de weergave Tabellen.
 7. Klik op opnieuw laden om de gegevens bij te werken.
 8. Klik op Gegevens laden om de gegevens opnieuw in de app te laden.
WaarschuwingAls u wijzigingen hebt aangebracht in de veldstructuur van het gegevensbestand, met andere woorden velden hebt verwijderd of hernoemd, kan dit van invloed zijn op het gegevensmodel in uw app, met name als het gaat om velden die worden gebruikt om tabellen te koppelen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!