Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeMin - script- en diagramfunctie

RangeMin() retourneert de laagste numerieke waarden die binnen de uitdrukking of het veld worden gevonden.

Syntaxis:  

RangeMin(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Beperkingen:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden van functies
Voorbeelden Resultaten

RangeMin (1,2,4)

retourneert 1
RangeMin (1,'xyz')

retourneert 1

RangeMin (null( ), 'abc')

Retourneert NULL

Voorbeeld:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMin(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMin INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeMin voor elk van de records in de tabel.

Resultaattabel
RangeID MyRangeMin
1 5
2 2
3 2
4 9
5 5
6 2

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeMin (Above(MyField,0,3)

Retourneert de minimale waarde in het bereik van drie waarden van MyField berekend op de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij. Doordat het derde argument wordt opgegeven als 3, retourneert de functie Above() drie waarden, met voldoende rijen erboven, die als invoer worden gebruikt voor de functie RangeMin().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Voorbeeldgegevens
MyField RangeMin(Above(MyField,0,3))
10

10

2 2
8 2
18 2
5 5
9 5

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!