Ga naar hoofdinhoud

Staaf- en vlakdiagram

Nieuwe staaf- en vlakdiagram worden vanaf mei 2021 niet meer ondersteund. Als u bestaande exemplaren van dit diagram wilt configureren, raadpleeg dan de laatste versie van de Help voordat de ondersteuning eindigt: staaf- + vlakdiagram - februari 2021. Bestaande staaf- en vlakdiagrammen blijven nog wel functioneren. U kunt geen nieuwe toevoegen. Aanbevolen wordt om bestaande staaf- en vlakdiagrammen te vervangen door staaf-, lijn- en combinatiediagrammen. Functies voor staaf- en vlakdiagrammen zijn toegevoegd aan deze diagrammen.

Staafdiagram
Lijndiagram
Combinatiediagram