Ga naar hoofdinhoud

Median - scriptfunctie

Median() retourneert de geaggregeerde mediaan van de gegevens in de uitdrukking voor een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntax:  

Median (expr)

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Bouw vervolgens een strakke tabel met Type en MyMedian als dimensies.

Resulterende gegevens
Voorbeeld Resultaat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Median1:

LOAD Type,

Median(Value) as MyMedian

Resident Table1 Group By Type;

 

De resultaten van de berekening Median() zijn:

  • Type is MyMedian
  • Comparison is 2.5
  • Observation is 26.5