Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Rename table

Met deze scriptfunctie wordt de naam van een of meer bestaande interne Qlik Sense-tabellen gewijzigd nadat deze zijn geladen.

U kunt de syntaxis rename table of rename tables gebruiken.

Syntax:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
mapname De naam van de eerder geladen toewijzingstabel met een of meer oude en nieuwe tabelnaamparen.
oldname De oude tabelnaam.
newname De nieuwe tabelnaam.

Limitations:  

Twee tabellen met verschillende namen kunnen niet dezelfde naam krijgen. Het script genereert een fout als u probeert de naam van een tabel te wijzigen zodat deze dezelfde naam krijgt als een bestaande tabel.

Example 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Example 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;