Ga naar hoofdinhoud

Rem

Met de opdracht rem kunt u opmerkingen of commentaar aan het script toevoegen, of scriptopdrachten tijdelijk deactiveren zonder ze te verwijderen.

Syntax:  

Rem string

 

Alles wat tussen rem en de volgende puntkomma ; staat, wordt als opmerking beschouwd.

Er zijn twee alternatieve manieren om opmerkingen in uw script op te nemen:

  1. U kunt een opmerking op elke willekeurige plaats in het script opnemen - behalve tussen twee aanhalingstekens - door het betreffende deel tussen /* en */ te plaatsen.
  2. Als u // in het script typt, wordt alle tekst rechts daarvan op dezelfde rij beschouwd als een opmerking. (Let op de uitzondering //: die als deel van een internetadres kan worden gebruikt.)

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
string Een willekeurige tekst.

Example:  

Rem ** This is a comment **;

/* This is also a comment */

// This is a comment as well