Ga naar hoofdinhoud

AutoNumber

Deze instructie genereert een uniek geheel getal voor elke afzonderlijk geëvalueerde waarde in een veld die tijdens de uitvoering van een script wordt aangetroffen.

Het is ook mogelijk om de functie autonumber - scriptfunctie te gebruiken in een LOAD-instructie, maar dit heeft enige beperkingen als u een geoptimaliseerde lading wilt gebruiken. U kunt een geoptimaliseerde lading maken door de gegevens eerst op te halen vanuit een QVD-bestand. Vervolgens kunt u de instructie AutoNumber gebruiken om de waarden naar symboolsleutels te converteren.

Syntax:  

AutoNumber *fieldlist [Using namespace] ]

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
*fieldlist

Een kommagescheiden lijst van de velden waarvan de waarden door een symboolsleutel moeten worden vervangen.

U kunt de jokertekens ? en * in de veldnamen gebruiken om alle velden met een overeenkomstige naam toe te voegen U kunt ook * gebruiken om alle velden toe te voegen. U moet de veldnamen tussen aanhalingstekens plaatsen als u jokertekens gebruikt.

namespace

Gebruik van namespace is optioneel. U kunt deze optie gebruiken als u een naamruimte wilt maken waarin identieke waarden in verschillende velden dezelfde sleutel delen.

Als u deze optie niet gebruikt, wordt voor alle velden een afzonderlijke sleutelindex gebruikt.

Limitations:  

Als u verschillende LOAD-instructies gebruikt in het script, moet de AutoNumber-instructie achter de laatste LOAD-instructie worden geplaatst.

Example:

In dit voorbeeld vervangen we alle veldwaarden door symbooltabelsleutels met de AutoNumber-instructie om geheugen te besparen. Het voorbeeld is kort vanwege demonstratiedoeleinden, maar zou relevant zijn bij een tabel met een groot aantal rijen.

Voorbeeldgegevens
Region Year Month Sales
North 2014 May 245
North 2014 May 347
North 2014 June 127
South 2014 June 645
South 2013 May 367
South 2013 May 221

De brongegevens worden geladen met behulp van inline-gegevens. Vervolgens voegen we een AutoNumber-instructie toe met de velden Region, Year en Month.

RegionSales: LOAD * INLINE [ Region, Year, Month, Sales North, 2014, May, 245 North, 2014, May, 347 North, 2014, June, 127 South, 2014, June, 645 South, 2013, May, 367 South, 2013, May, 221 ]; AutoNumber Region, Year, Month;

De resulterende tabel ziet er als volgt uit:

Resultatentabel
Region Year Month Sales
1 2 1 245
1 2 1 347
1 2 2 127
2 2 2 645
2 1 1 367
2 1 1 221